Infokulma

Luentojen lisäksi kannattaa poiketa Infokulmassa

OmaVero-palvelu esittelyssä

Vuoden 2017 alussa aukeaa uusi OmaVero, joka korvaa Verotili-palvelun. Palvelussa voi ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteiset verot. OmaVero sisältää myös uusia palveluja yritysasiakkaille ja tilitoimistoille, esimerkiksi mahdollisuuden vastata selvityspyyntöön tietyissä yrityksen veroasioissa. OmaVero laajenee vaiheittain ja korvaa lähivuosina suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista.

Tule keskustelemaan Verohallinnon edustajien kanssa ja tutustu uuteen palveluun.

Suomi.fi-asiointivaltuudet-palvelu korvaa Katso-palvelun 2019

Väestörekisterikeskus rakentaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri ohjelmassa Suomi.fi-asiointivaltuudet-palvelua, jonka avulla voidaan luotettavasti tarkistaa

  • henkilön tai yrityksen valtuudet,
  • valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

Esimerkkejä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat mm. nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta ja huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta. Asiointivaltuudet hyödyntää olemassa olevia perusrekistereitä (esim. VTJ ja Kaupparekisteri) määritelläkseen puolesta-asioijan asiointioikeuden.

Tavoitteena on, että Suomi.fi-asiointivaltuudet korvaa Veron Katso-palvelun vuoden 2019 loppuun mennessä.

TALTIO: Hankkeen visio ja toteutuksia
 
Tule kuulemaan ja keskustelemaan kanssamme siitä, miten saavutamme yhdessä TALTIOn vision: Yritysten talous on hyvässä kunnossa ja Suomi on johtava talouden hallinnan palvelutuottajamaa.

Esittelemme hankkeessa jo toteutettuja ratkaisuja, joissa maksaminen ja kuitit kulkevat automaattisesti.