Maanantai 24.1.2022

 

Yritystalouden ohjelma

PÄÄOHJELMA

Kuntatalouden ohjelma

RINNAKKAISOHJELMA

9.45–

Etäyhteyksien testaus 

 
10.00–
10.20

Avauspuheenvuoro

Periaatteiden merkitys tilinpäätöksen sisällölle tulevaisuudessa   
Timo Kaisanlahti, puheenjohtaja, Kirjanpitolautakunta


 

10.20–
11.05

Tilinpäätös 2021–2022
– kirjanpidossa ajankohtaista

 • Viimeaikaiset kirjanpitolautakunnan lausunnot sekä yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista
 • Tilinpäättäjän muistettavia asioita 2021 tilinpäätöksen laadinnassa

Henry Kampman, KHT, Revisium Oy

 

11.05–
11.50

Liitetiedot kunniaan – tiedä ja tunnista vaatimukset

 • Olettamasäännöksillä vai niistä poiketen
 • Tulevaisuuteen liittyvät epävarmat tekijät
 • Taseen ulkopuoliset vastuut
 • Positiivisen liitetiedon esittäminen
 • Liitetietotositteet

Sari Hakala, HT, osakas, toimitusjohtaja, NeonAudit Oy

 

11.50–
13.15

Lounas  

13.15–
14.00

Arvopapereiden arvostamisesta tilinpäätökseen

 • Osakkeet pysyvien vastaavien sijoituksissa – toiminnallinen yhteys vai ylimääräisen likviditeetin sijoittamista?
 • Rahoitus- ja vaihto-omaisuusosakkeet vaihtuvissa vastaavissa. 
 • Käypään arvoon arvostaminen vai arvonkorotus? Mikä on sallittua, mikä kiellettyä.
 • Kulukirjausten oikaisu
 • Osingonjako- ja veronäkökulma

Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

Ajankohtaista kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta koskevasta sääntelystä ja ohjeista – lainsäädäntö, kirjanpito-ohjeet ja niiden soveltaminen
Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

14.00–
14.30

Iltapäiväkahvi  

14.30–
15.15

Tilinpäätöksen käsittelyyn ja allekirjoittamiseen liittyviä juridisia ja käytännön haasteita

 • Yrityksen päätöksentekomenettely – tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen
 • Sähköinen allekirjoittaminen – kuka allekirjoittaa ja missä järjestyksessä
 • Sääntely ja hyvä kirjanpitotapa Kilan mukaan

Paula Roima, KHT, Director, PwC Suomi

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätökseen valmistautuminen
Ulla-Maija Tuomela, JHT, HT, Itä-Suomen aluejohtaja, BDO Oy
 

15.15–
16.00

Yrityksen hyvä hallinto – toimi oikein, vältä riskit

 • Hyvä hallinto ja toimielinten vastuunjako
 • Taloudellinen tieto päätöksenteon tueksi – kuka informoi ja ketä
 • Toimivalta ja kelpoisuus, esim. omaisuuden myynnistä, rahoitusratkaisuista ja sopimuksista päätettäessä
 • Tyypilliset virheet ja lainvastaisuudet taloudellisessa kriisitilanteessa
 • Hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste kaiken varojen käytön perustana

Seppo Villa, OTT, professori, Helsingin yliopisto

Edellinen esitys jatkuu

16.30–

KLT-todistusten jakotilaisuus

Vapaa pääsy

 

Tiistai 25.1.2022

Klo

Yritystalouden ohjelma

PÄÄOHJELMA

Kuntatalouden ohjelma

RINNAKKAISOHJELMA

8.30–

Aamukahvi

 
9.00–
9.45
Tilinpäätös 2021–2022 – verotuksessa ajankohtaista
 • Uudistuva verolainsäädäntö vuodelle 2022
 • Tuoreinta oikeuskäytäntöä yritysten tuloverotuksessa
 • Verohallinnon uusia ja päivitettyjä ohjeita

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kunnan konsernitilinpäätös – poimintoja uudistetusta yleisohjeesta
Mikko Lilja, KHT, JHT, CIA, HTT, Revisium Oy
 

9.45–
10.40

Arvonlisäverotuksessa ajankohtaista

 • Arvonlisäverotusta koskevat uudistukset 2022
 • Tuoreimmat oikeustapaukset
 • Uusin Verohallinnon alv-ohjeistus

Marko Ojala, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Kuntien arvonlisäverokatsaus – ajankohtainen oikeuskäytäntö ja lainsäädäntöuudistukset
Sakke Vehkakoski, KTM, HT, veroasiantuntija, Revisium Oy

10.40–
11.00

Tauko  

11.00–
11.45

Kiinteistöinvestointien tarkistusmenettely – toimi oikein, vältä virheet

 • Tarkistusmenettelyn alaiset investoinnit
 • Alv-vähennysten tekeminen ja tarkistusvastuiden dokumentointi
 • Tarkistusmenettely osittain vähennyskelpoisessa käytössä olevissa kiinteistöissä
 • Kiinteistön luovutustilanteet; nykysäännösten mukainen menettely ja mahdolliset tulevat muutokset

Petri Salomaa, OTK, KTM, arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte Oy

Investointien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely - kokemuksia ja kehityssuuntia
Jaakko Rönkkö, KHT, JHT, CIA, HTT, Revisium Oy

11.45–
13.15

Lounas  

13.15–
14.00

Yrittäjän sijoitukset yhtiöön – pääomalaina vai svop

 • Pääomalainan takaisinmaksun ja svop-varojenjaon yhtiöoikeudelliset edellytykset
 • Mahdollisuudet ja riskit verotuksessa
 • Osakkeen hankintameno ja nettovarallisuuslaskenta
 • Edullisuusvertailu ja työkalupakki pk-yrittäjälle

Kari Alhola, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy

Kirjanpitolautakunta ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto – keskeiset erot yleisohjeissa ja lausunnoissa
Ville Valkonen, HT, JHT, Revisium Oy

14.00–
14.30

Iltapäiväkahvi  

14.30–
15.15

Yhtiön antamien lainojen yhtiöoikeudelliset ja verotukselliset kysymykset

 • Henkilöomistajille, saman konsernin yrityksille, täysin ulkopuoliselle
 • Liiketaloudellinen peruste ja muut yhtiöoikeudelliset edellytykset
 • Lainasaamisten arvonalentumiset ja menetykset sekä muut verotukselliset kysymykset

Mikko Reinikainen, VT, partner ja Antti Hyttinen, partner, PwC

 

15.15–
16.00

Tytäryhtiötalouden verokysymyksiä
 • Yhtenä yhtiönä vai konsernina – verosuunnittelunäkökulmia yrityksen tuloverotuksessa
 • Kannattaako perustaa holdingyhtiö?
 • Vähemmistöosakkeenomistajan suoja eli yhtiöoikeuden ja konserniverotuksen hiertymäkohdat
 • Laki tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja tulevia muutossuunnitelmia konserniverotukseen

Risto Walden, KLT, KTL, Bilanssi Oy

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.