Maanantai 20.1.2020

PARASTA KOULUTUSTA TALOUSHALLINNON AMMATTILAISILLE

9.00–

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–
10.05
 

Tervetuloa Tili- ja veropäiville
Kirsi Alm-Siira
, juontaja, uutisankkuri

10.05–
10.30
 

Verotuksen menetelmät ja järjestelmät – mitä on luvassa

 • Tulorekisterin laajennusten viivästäminen
 • Alv-ilmoittaminen tarkennetulla tietosisällöllä
 • Reaaliaikatalouden edistäminen
 • Yritysten tuloverotuksen kehittäminen
 • Verohallinnon rajapintahankkeet
 • OmaVeron kehittäminen

Ari Mäkelä, yritysveroyksikön ylijohtaja, Verohallinto

10.30–
11.15
 

Tilinpäätös 2019–2020 – Kirjanpidossa ajankohtaista

 • Yleiset tilinpäätösperiaatteet ja niiden merkitys informatiivisen tilinpäätöksen varmistajana
 • Havaintoja olennaisimmistä tilinpäätöksen liitetiedoista
 • KILAn viimeaikaisia lausuntoja

Henry Kampman, KHT, KTM, Revisium Oy

11.15–
11.45
  Näin luodaan ja lähetetään digitaalinen tilinpäätös
 • Mahdollisuus, ei pakko, kuka voi hyödyntää
 • Digitaalisen tilinpäätöksen koostaminen
 • Yhtiöoikeudellisesti oikea menettely
 • Sujuva allekirjoitus ja varmentaminen
 • Rakenteisena viranomaisille

Mikko Reinikainen, VT, partner, PwC Oy
Mikko Kalliovaara, toimitusjohtaja, Fennoa Oy

11.45–
13.15
 

Maistuva lounas hyvässä seurassa

13.15–
14.00

 
  Aineettomat oikeudet kirjanpitäjän näkökulmasta
 • Lähioikeudet, tekijänoikeudet, kustannusoikeudet ja tavaramerkkioikeudet  - käsitteet ja sisältö
 • Vastikkeellisesti hankitut ja itse luodut oikeudet – käsittely kirjanpidossa ja yrityksen tuloverotuksessa
 • Hankintameno - rajanveto tutkimus- ja kehittämismenojen sekä aineettomien oikeuksien hankintamenojen välillä
 • Aineettomien oikeuksien arvonmäärityskysymyksiä

Tuomas Honkamäki, KHT, Aurinkolahden Tilintarkastus Oy

14.00–
14.30
  Virkistävä kahvitauko
14.30–
15.00
 

Taloushallinnon ammattilaisen tietotyötaidot
Fiksummin yhdessä – eväät moderniin työskentelyyn
Jukka Veräväinen, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

15.00–
16.00
  Arvopaperit  kirjanpidossa
Varainhoidollinen ja kirjanpidollinen näkökulma
 • Arvopaperit yrityksen varainhoidon näkökulmasta
 • Arvopapereiden luonteen määrittäminen - reaali-investointi vai finanssi-investointi, rahoitusomaisuutta vai vaihto-omaisuutta
 • Arvostaminen tilinpäätöksessä – arvonnousut ja arvonlaskut. Arvopaperikohtainen vai hankintaeräkohtainen arvostaminen.
 • Arvopaperista saadun tuoton oikea esittämistapa tuloslaskelmalla
 • Arvopaperit rahoitusvälineenä ja rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostaminen

Risto Walden, KLT, KTL, Bilanssi Oy
Petri Pohjanoksa, johtaja, partner, Index Varainhoito

   
16.30  

KLT jakotilaisuus uusille KLT-asiantuntijoille Finlandia-salissa. Vapaa pääsy.

 


 

Tiistai 21.1.2020

8.30–   Aamukahvi
9.00–
9.45
  Tilinpäätös 2019-2020 – tuloverotuksessa ajankohtaista
 • Sääntelymuutokset
 • Viimeaikaista oikeuskäytäntöä
 • Muuta ajankohtaista yritysverotuksessa

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

9.45–
10.30
  Yhteisöjen tulolähdejako poistuu – oletko valmis?
 • Mikä muuttuu ja ketä uudistus koskee?
 • Kiinteistösijoittaminen ja arvopaperikauppa uudessa sääntely-ympäristössä
 • Holdingyhtiöiden verotus
 • Uudistuksen merkitys sukupolvenvaihdosten kannalta

Jaakko Ossa, OTT, VT, finanssioikeuden professori, Turun yliopisto

10.30-
10.50
  Virkistävä tauko
10.50–
11.45
  Ajankohtaista arvonlisäverotuksessa
 • Kiinteistöjen ja rakentamisen arvonlisäverotuksen pulmakohtia
 • Uusin alv-vähennysoikeutta koskeva oikeus- ja verotuskäytäntö

Marko Ojala, KTM, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

11.45–
13.15
  Maistuva lounas hyvässä seurassa
13.15–
14.00
  Tavaran yhteisökaupan erityistilanteita
 • Tavaran yhteisökaupan sääntelyuudistus 2020 (quick fixes)
 • Ketjuliiketoimet tavaran yhteisökaupassa – yksi tai useampi rajat ylittävä kuljetus
 • Tavaran myynti asennettuna tai koottuna

Maarit Pokkinen, OTK, Partner, Välillinen verotus, PWC Oy

14.00–
14.30
  Virkistävä kahvitauko
14.30–
15.15
  Liikevaihtoa vai ei?
 • Toisen yrityksen puolesta maksetut menot
 • Viranomaismaksut ja muut läpikulkuerät
 • Välitys- ja komissiomyynti – kenen nimissä ja lukuun?

Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

15.15-
16.00
  Aina ajankohtainen apportti
 • Apportti yritysmuodon muutosten ja yritysjärjestelyjen verotuksen yhtiöoikeudellisena takeena
 • Osakeyhtiölain edellyttämä apporttimenettely – toimi oikein
 • Apportin arvostaminen ja kirjaaminen – kirjanpidon näkökulma

Raimo Immonen, OTT, VT, professori emeritus, Turun kauppakorkeakoulu

16.00

  Loppusanat
Kirsi Alm-Siira
, juontaja, uutisankkuri

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.