Maanantai 20.1.2020

PARASTA KOULUTUSTA TALOUSHALLINNON AMMATTILAISILLE

9.00–

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–
10.05
 

Tervetuloa Tili- ja veropäiville
Kirsi Alm-Siira
, juontaja, uutisankkuri

10.05–
10.30
 

Verotuksen menetelmät ja järjestelmät – mitä on luvassa

 • Tulorekisterin laajennusten viivästäminen
 • Alv-ilmoittaminen tarkennetulla tietosisällöllä
 • Reaaliaikatalouden edistäminen
 • Yritysten tuloverotuksen kehittäminen
 • Verohallinnon rajapintahankkeet
 • OmaVeron kehittäminen

Ari Mäkelä, yritysveroyksikön ylijohtaja, Verohallinto

10.30–
11.15
 

Tilinpäätös 2019–2020 – Kirjanpidossa ajankohtaista

 • Yleiset tilinpäätösperiaatteet ja niiden merkitys informatiivisen tilinpäätöksen varmistajana
 • Havaintoja olennaisimmistä tilinpäätöksen liitetiedoista
 • KILAn viimeaikaisia lausuntoja

Henry Kampman, KHT, KTM, Revisium Oy

11.15–
11.45
  Näin luodaan ja lähetetään digitaalinen tilinpäätös
 • Mahdollisuus, ei pakko, kuka voi hyödyntää
 • Digitaalisen tilinpäätöksen koostaminen
 • Yhtiöoikeudellisesti oikea menettely
 • Sujuva allekirjoitus ja varmentaminen
 • Rakenteisena viranomaisille

Mikko Kalliovaara, toimitusjohtaja, Fennoa Oy
Mikko Reinikainen, VT, partner, PwC Oy

11.45–
13.15
 

Maistuva lounas hyvässä seurassa

13.15–
14.00

 
  Aineettomat oikeudet kirjanpitäjän näkökulmasta
 • Lähioikeudet, tekijänoikeudet, kustannusoikeudet ja tavaramerkkioikeudet  - käsitteet ja sisältö
 • Vastikkeellisesti hankitut ja itse luodut oikeudet – käsittely kirjanpidossa ja yrityksen tuloverotuksessa
 • Hankintameno - rajanveto tutkimus- ja kehittämismenojen sekä aineettomien oikeuksien hankintamenojen välillä
 • Aineettomien oikeuksien arvonmäärityskysymyksiä

Tuomas Honkamäki, KHT, Aurinkolahden Tilintarkastus Oy

14.00–
14.30
  Virkistävä kahvitauko
14.30–
15.00
 

Taloushallinnon ammattilaisen tietotyötaidot
Jukka Veräväinen, tuoteryhmäjohtaja, Microsoft Oy

15.00–
16.00
  Arvopaperit  kirjanpidossa
Varainhoidollinen ja kirjanpidollinen näkökulma
 • Arvopaperit yrityksen varainhoidon näkökulmasta
 • Arvopapereiden luonteen määrittäminen - reaali-investointi vai finanssi-investointi, rahoitusomaisuutta vai vaihto-omaisuutta
 • Arvostaminen tilinpäätöksessä – arvonnousut ja arvonlaskut. Arvopaperikohtainen vai hankintaeräkohtainen arvostaminen.
 • Arvopaperista saadun tuoton oikea esittämistapa tuloslaskelmalla
 • Arvopaperit rahoitusvälineenä ja rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostaminen

Risto Walden, KLT, KTL, Bilanssi Oy
Petri Pohjanoksa, johtaja, partner, Index Varainhoito

   
16.30  

KLT jakotilaisuus uusille KLT-asiantuntijoille Finlandia-salissa. Vapaa pääsy.

 


 

Tiistai 21.1.2020

8.30–   Aamukahvi
9.00–
9.45
  Tilinpäätös 2019-2020 – tuloverotuksessa ajankohtaista
 • Sääntelymuutokset
 • Viimeaikaista oikeuskäytäntöä
 • Muuta ajankohtaista yritysverotuksessa

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

9.45–
10.30
  Yhteisöjen tulolähdejako poistuu – oletko valmis?
 • Mikä muuttuu ja ketä uudistus koskee?
 • Kiinteistösijoittaminen ja arvopaperikauppa uudessa sääntely-ympäristössä
 • Holdingyhtiöiden verotus
 • Uudistuksen merkitys sukupolvenvaihdosten kannalta

Jaakko Ossa, OTT, VT, finanssioikeuden professori, Turun yliopisto

10.30-
10.50
  Virkistävä tauko
10.50–
11.45
  Ajankohtaista arvonlisäverotuksessa
 • Kiinteistöjen ja rakentamisen arvonlisäverotuksen pulmakohtia
 • Uusin alv-vähennysoikeutta koskeva oikeus- ja verotuskäytäntö

Marko Ojala, KTM, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

11.45–
13.15
  Maistuva lounas hyvässä seurassa
13.15–
14.00
  Tavaran yhteisökaupan erityistilanteita
 • Tavaran yhteisökaupan sääntelyuudistus 2020 (quick fixes)
 • Ketjuliiketoimet tavaran yhteisökaupassa – yksi tai useampi rajat ylittävä kuljetus
 • Tavaran myynti asennettuna tai koottuna
 • Maahantuonti toisessa EU-jäsenvaltiossa

Maarit Pokkinen, OTK, Partner, Välillinen verotus, PWC Oy

14.00–
14.30
  Virkistävä kahvitauko
14.30–
15.15
  Liikevaihtoa vai ei?
 • Toisen yrityksen puolesta maksetut menot
 • Viranomaismaksut ja muut läpikulkuerät
 • Välitys- ja komissiomyynti – kenen nimissä ja lukuun?

Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

15.15-
16.00
  Aina ajankohtainen apportti
 • Apportti yritysmuodon muutosten ja yritysjärjestelyjen verotuksen yhtiöoikeudellisena takeena
 • Osakeyhtiölain edellyttämä apporttimenettely – toimi oikein
 • Apportin arvostaminen ja kirjaaminen – kirjanpidon näkökulma

Raimo Immonen, OTT, VT, professori emeritus, Turun kauppakorkeakoulu

16.00

  Loppusanat
Kirsi Alm-Siira
, juontaja, uutisankkuri

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.