Ohjelma

TORSTAI 26.8.2021

19.30 Ilmoittautuminen satamassa, Linnansatama, Ensimmäinen Linja, Turku

20.55 Laiva lähtee

21.15  A´la carte illallinen, Oscar a´la carte ravintola, Kansi 11
 


PERJANTAI 27.8.2021

6.30 –  Aamiainen Buffet Aurora, kansi 10

Luennot kokousosastolla, kansi 9

9.00 – 10.15
Sinun vai minun varat – Kirjanpidollinen erillään pito tehtävä

 • Erillään pito periaate eli entiteettiperiaate
 • Erillään pito periaatteen merkitys
  • Tuotot ja kulut oikealle kirjanpitovelvolliselle
  • Varojen todellinen omistaja
   • oikeuksien turvaaminen
 • Erillään pidon soveltamistilanteet
  • Kirjanpitovelvollisen hallussa olevat muiden varat
   • työntekijät, asiakkaat, päämiehet, viranomaiset

Leena Rekola-Nieminen, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

10.15 – 11.30
Erilaiset yritysrakenteet ja niiden verokysymykset
 • Erilaiset toimintamallit ja yritysrakenteet
  • Useamman yrittäjän tilanteet ja tarpeet
  • Liiketoiminnan tuloksen jakaminen ja laskutus
  • Muita haastavia tilanteita
 • Verotuksellisista syistä toteutetut poikkeukselliset rakenteet
  • Toimialakohtaisia haasteita ja rakenteita
  • Verotukselliset haasteet tai riskit
 • Holdingyhtiörakenne ja tulolähdejaon poistuminen
  • Holdingyhtiörakenteen hyödyntäminen
  • Holdingyhtiö ja tulolähdejaon poistumisen käytännön vaikutukset
 • Työpanososingot
  • Työpanososingon verotus
  • Käyttökelpoisuuden arviointi
  • Kuka työpanososinkoja vielä käyttää?

Kari Alhola, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy

11.30 – 12.00 Kahvitauko

12.00 – 13.15
Lisäeläkevakuutukset ja sairauskuluvakuutukset verotuksessa
 • Yksilölliset ja kollektiiviset lisäeläkevakuutukset
 • Missä tilanteessa ja miltä osin kyse on työntekijän saamasta palkasta
 • Mitä työntekijä voi itse vähentää maksamistaan vakuutusmaksuista
 • Sairauskuluvakuutukset, milloin on kyse tavanomaisesta ja kohtuullisesta henkilökuntaedusta
 • Sairauskuluvakuutus vai työterveyshuollon palvelusopimus, verotuksellinen edullisuusvertailu

Tomi Peltomäki,Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, Verohallinto

13.15 – 14.15
Tilinpäätökset on tehty – menikö oikein

 • Tunnelmia tilinpäätöskeväiltä 2020-2021
 • Miksi meidän kaikkien kannattaisi rakastua liitetietoihin?
 • Ylilaatua vai oman työn helpottamista?
 • Tilitoimiston riskien optimointi kirjanpitoja ja tilinpäätöksiä laadittaessa
 • Pari sanaa luokittelun vaikeudesta

Sari Hakala, KLT, HT, osakas, toimitusjohtaja, NeonAudit Oy

14.15 – 15.30 Ostosaikaa - Private shopping, Shopping Word, kansi 9, lähellä kokoustiloja

15.30 – 16.45
Arvonlisäverotuksen kompastuskivet

 • Pääsuorite vai sivusuorite; liittymis- ja jakamisperiaate arvonlisäverotuksessa
 • Kiinteistöinvestoinnit ja alv-vähennysten tarkistusvelvollisuus, tarkistusvelvollisuuden siirto kauppatilanteissa
 • Palvelualustalla (sähköisessä rajapinnassa) tapahtuvat myynnit; komissiokauppaa, sähköistä palvelua vai välitystä?
 • Liiketoiminnan myynti; AVL 19 a §:n erityissäännöksen soveltamisedellytykset, vähennyskelvottomassa käytössä olleen omaisuuden myynti
 • Yhteisökaupan haasteen paikat; ostajan alv-tunnisteen oikeellisuus, useammasta tavaratoimituksesta koostuvat yhteisömyynnit

Petri Salomaa, arvonlisäveroasiantuntija, OTK, KTM, Deloitte Oy

17.15 Illallinen, Buffet Aurora, kansi 10

19.50 Laiva saapuu Turun satamaan

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.