Rekisteriseloste

(Lataa doc-muodossa)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Taloushallintoliitto ry
Y-tunnus: 0116616-8
Osoite: Salomonkatu 17 A, 11.krs, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 6850 5755
Fax: 09 694 9596
Sähköposti: liitto [at] taloushallintoliitto [dot] fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi
Osoite: Suomen Taloushallintoliitto ry, Salomonkatu 17 A, 11. krs, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 6850 5725
Fax: 09 694 9596
Sähköposti: juha [dot] ahvenniemi [at] taloushallintoliitto [dot] fi

Yhteyshenkilö:
Nimi:  johtaja Sirpa Airola
Osoite: Suomen Taloushallintoliitto ry, Salomonkatu 17 A, 11. krs, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 6850 5755
Fax: 09 694 9596
Sähköposti: koulutus [at] taloushallintoliitto [dot] fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Taloushallintoliiton asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään Taloushallintoliiton koulutustilaisuuksien ja muiden tuotteiden markkinointia, tilausten laskutusta ja toimialauutisten tiedotusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoitetiedot
Asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Maksajan nimi
Maksajan osoitetiedot
Maksajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yrityksen Y-tunnus
Yrityksen laskutusosoite ja verkkolaskutunnus

Koulutus- ja tapahtuma-asiakkaista lisäksi mahdolliset erityisruokavaliot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Edellä kohdassa 5. mainitut tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen tai osoitteenmuutoksen. Lisäksi tiedotejakelua varten kerätään julkisyhteisössä ja elinkeinoelämässä yleisesti saatavilla olevia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Suomen Taloushallintoliiton yhteydessä toimiville tahoille: Taloushallintoliiton Julkaisut Oy:lle ja Tili-instituuttisäätiölle.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tutkimuslaitoksille tutkimusta toteutettaessa tai Suomen Taloushallintoliiton tai Taloushallintoliiton Julkaisut Oy:n yhteistyökumppaneille yhteystietojen ristiinajoa varten markkinointitoimenpiteitä toteutettaessa. Tiedot luovutetaan teknisenä tallenteena.

Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot.

Jokaisella rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätilinsä ja henkilökohtainen salasana.