Verkkokoulutus

Yrityksen ja omistajan rajapintatapahtumat ja veroriskit

MIKSI?

Yrityksen ja omistajan välisiin liiketapahtumiin, kuten osapuolten väliseen kaupankäyntiin ja omistukseen liittyviin transaktioihin, on usein syytä kiinnittää erityistä huomiota. Nämä liiketapahtumat ovat aina erityistarkastelun kohteena esimerkiksi verotarkastuksissa. Veroriskin välttämiseksi yrityksen kirjanpitoa hoitavalla tuleekin olla kyky vaikuttaa asiakkaan toimiin jo ennakollisesti ja taitoa kommunikoida asiantuntevasti.

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen

Osakeyhtiön toiminnan hallittu alasajo

MIKSI?

Jos yrityksen liiketoiminnan mahdollisuudet ovat menneet, on usein viisainta ajaa yritys hallitusti ja nopeasti alas. Osakeyhtiö voidaan lopettaa vapaaehtoisesti, jolloin yhtiö ajetaan ensimmäiseksi selvitystilaan. Yhtiö voidaan lopettaa myös konkurssimenettelyllä.

Suoritettuasi tämän koulutuksen sinulla on selvä käsitys, mitä vaihtoehtoja tässä tilanteessa on olemassa ja mitä tulee huomioida yhtiöoikeuden näkökulmasta.

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen

Osakeyhtiön omaa pääomaa koskevat kirjaukset

MIKSI?

Yrityksen oman pääoman määrä on yksi tärkeimmistä talouden seurantakohteista. Oman pääoman taso ja kehityssuunta vaikuttavat osingonjakoon, investointeihin liittyviin rahoitustarpeisiin ja myös toiminnan jatkumisedellytyksiin. Oman pääoman heikko tilanne vaatii yrittäjältä ja kirjanpitäjältä pohdintoja omaisuuden arvoista ja tuo esille tilanteita, jolloin tilinpäätöslukuja arvioidaan tarkemmin.

Tämän koulutuksen käytyäsi

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Konkurssipesän taloushallinto

MIKSI?

Taloushallintoliiton jäsenneuvontaan on tullut paljon konkurssipesään liittyviä kysymyksiä. Vaikka konkurssiyritykset eivät kuulukaan taloushallinnon ammattilaisen tavanomaisiin tehtäviin, on tärkeää osata toimia oikein, kun tilanne sattuu kohdalle.

Tässä koulutuksessa

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Katelaskenta – lisäarvopalveluja asiakkaalle

MIKSI?

Tällä kurssilla laskentaopit yhdistyvät sujuvasti asiakaslähtöiseen ajatteluun. Automaatio tuottaa helposti numeerista tietoa ja ulkoisen kirjanpidon raportit, mutta tämä ei vielä riitä yrityksen ohjaamiseen. On tärkeää auttaa asiakasta näkemään, mitä käytännön liiketoiminnan päätöksiä tai markkinoiden tapahtumia numeroiden takana on.

Vahvistat laskentaosaamistasi, jolloin voit tuottaa perinteisen kirjanpitopalvelun rinnalle lisäarvopalveluita asiakkaallesi. Uusia lisäarvopalveluita ovat esimerkiksi kuukausittainen katelaskenta ja kustannustehokkuuden seuranta.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Budjetointi osaksi tilitoimistopalvelua

MIKSI?

Saat kokonaiskuvan budjetoinnin merkityksestä ja hyödyistä yrityksen tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen näkökulmasta. Ei siis pelkkää budjetoinnin tekniikkaa, vaan katsotaan budjetointia jatkuvana toimintatapana.

Saat kokonaiskuvan yrityksen budjetointiprosessista ja -järjestelmistä. Kurssi auttaa sinua valitsemaan oikeanlaiset työkalut budjetointia varten.

Opit konkreettisten esimerkkien ja valmiiden mallien avulla liittämään budjetoinnin osaksi tilitoimiston asiakaspalvelua.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Yritysrahoituksen tietopaketti – kirjanpidon ja verotuksen näkökulma

MIKSI?

Tällä käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi  oman pääoman ja vieraan pääoman rahoitusmuotoihin liittyviä kysymyksiä. Opit kerralla kaiken olennaisen tyypillisempien rahoitusmuotojen kirjanpito- ja verotuskäytänteistä. Kurssin käytyäsi suoriudut yritysrahoitukseen liittyvistä kirjanpidollisista haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysten sulautumista ja jakautumista sekä liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yrityksen lopettamista ja purkamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysmuodon muuttamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Sivut

Subscribe to RSS - Verkkokoulutus