Verkkokoulutus

Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet

MIKSI?

  • Tällä kurssilla saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta. Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.
  • Kuulet, mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi ja keitä ovat tosiasialliset edunsaajat
  • Opit tunnistamaan ja hallitsemaan toimialasi ja asiakkaittesi riskejä.
Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Konkurssipesän taloushallinto

MIKSI?

Taloushallintoliiton jäsenneuvontaan on tullut paljon konkurssipesään liittyviä kysymyksiä. Vaikka konkurssiyritykset eivät kuulukaan taloushallinnon ammattilaisen tavanomaisiin tehtäviin, on tärkeää osata toimia oikein, kun tilanne sattuu kohdalle.

Tässä koulutuksessa

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Toiminimi ja henkilöyhtiö asiakkaana

MIKSI?

Osaatko perustella asiakkaallesi, kumpi yhtiömuoto – toiminimi vai henkilöyhtiö – hänen kannattaa valita? Osaatko neuvoa asiakastasi, miten autoon liittyvät asiat käsitellään näiden yhtiöiden kirjanpidossa ja verotuksessa? Oletko selvillä toiminimiyrittäjän ja hlöyhtiön yhtiömiehen mahdollisuuksista käyttää henkilökuntaetuja/luontaisetuja. Tiedätkö, miten yrittäjän/yhtiömiehen perheenjäseniä käsitellään kirjanpidossa ja palkanlaskennassa? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen tässä koulutuksessa.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Yritysrahoituksen tietopaketti – kirjanpidon ja verotuksen näkökulma

MIKSI?

Tällä käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi  oman pääoman ja vieraan pääoman rahoitusmuotoihin liittyviä kysymyksiä. Opit kerralla kaiken olennaisen tyypillisempien rahoitusmuotojen kirjanpito- ja verotuskäytänteistä. Kurssin käytyäsi suoriudut yritysrahoitukseen liittyvistä kirjanpidollisista haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysten sulautumista ja jakautumista sekä liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yrityksen lopettamista ja purkamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysmuodon muuttamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.

Yrityksen tuloverotuksen peruskurssi

MIKSI?

  • Saat käytännönläheisesti hyvät yleistiedot yritysverotuksesta eri yritysmuodoissa (toiminimi, henkilöyhtiö, osakeyhtiö).
  • Opit, miten yritystulo lasketaan ja miten se jaetaan verotettavaksi pääoma- ja ansiotulona yrityksen nettovarallisuuden perusteella.
  • Saat tietoa, kuinka yritystulo verotetaan yksityisyrittäjän, henkilöyhtiön yhtiömiehen sekä osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan verotuksessa.
  • Opit myös malliesimerkkien avulla täyttämään veroilmoituksen.

MITEN?

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen

Työlainsäädäntö tutuksi – työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki

Miksi?

Kurssin avulla hankit itsellesi kokonaisvaltaisen ymmärryksen palkka- ja henkilöstöhallinnon työtehtäviin liittyvistä tärkeimmistä ja keskeisimmistä laeista. Tutustut käytännönläheisesti työlainsäädäntöön pykälä pykälältä ja opit, mistä lainkohdasta löydät vastaukset työsuhteeseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyviin kysymyksiin. Pääset myös testaamaan tietämystäsi laaja-alaisen tehtävistön parissa. Tämän kurssin käytyäsi hallitset työlainsäädännön sisällöt ja olet valmis soveltamaan saatuja oppeja käytännön työssäsi.

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen

Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti

MIKSI?

Verkkokurssilla tarkastellaan käytännönläheisesti ja perusteellisesti pk-yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelua.

Kurssilla syvennät osaamistasi tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittamisessa. Kurssin käytyäsi hallitset entistä paremmin eri yritysmuotojen tilinpäätös- ja verosuunnitteluun liittyviä asioita.

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen

Sivut

Subscribe to RSS - Verkkokoulutus