Lähiopetus

PHT-treeni - PHT-tentin kysymykset ja vastaukset

Miksi?

Saat varmuutta PHT-tentin tehokkaaseen vastaustekniikkaan sekä hyödyllisiä vinkkejä PHT-tenttitilaisuuteen valmistautumiseen.

Miten?

Tähän päivän kestävään kurssiin voit osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Kurssilla keskitytään tehtävätyyppeihin, tyyppikysymyksiin sekä vastaustekniikkaan ja käydään läpi vuoden 2019 tenttitehtäviä ja niiden mallivastauksia.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

PHT-treeni - Ennakkoperintä

Miksi

Koulutuksessa syvennät osaamistasi ennakoperintään liittyvissä asioissa. Päivän aikana käydään läpi kustannusten korvaukset: milloin ne ovat veronalaisia ja milloin ei, mitä eroa on palkalla ja työkorvauksella sekä mitä luontoisedut sisältävät. Koulutus on hyvä valmennus PHT-tenttiin tulevalle, kuin myös ennakoperintäasioita kertaavalle PHT:lle.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Aloittavan palkanlaskijan valmennus

Miksi?

Koulutuksen käytyäsi hallitset palkanlaskennan perusteet hyvin. Saat kokonaiskuvan laeista ja määräyksistä, joita palkanlaskennassa on käytännössä sovellettava.

Koulutus sopii sinulle, joka olet siirtymässä palkanlaskennan tehtäviin tai jos sinulla  on kokemusta alalta enintään vuosi.

Miten?

Kolmepäiväinen valmennus on pienryhmämuotoinen – enintään 30 osallistujaa. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi palkanlaskennan perustilanteita. Ohjelma sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.
 

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Tilitoimiston myynti kuntoon

Myynnin koulutusohjelma tilitoimistoille ja muille taloushallintoalan toimijoille keväällä 2021

Tule mukaan oppimaan 2020-luvun myynnin ja markkinoinnin keinoja seitsemän kuukautta kestävään koulutusohjelmaan. Pääset oppimaan myynti- ja markkinointikäytäntöjä kokeneilta valmentajilta, kiinnostavilta esiintyjiltä ja toisilta osallistujilta. Käsiteltävät asiat ovat suoraan hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämiseen ohjelman aikana.
Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

HR-prosessien suunnittelu ja dokumentointi

Tässä koulutuksessa saat hyvät käytännön valmiudet tyypillisimpien HR-prosessien suunnitteluun ja dokumentointiin. Koulutus on suunniteltu erityisesti HR-palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaaville.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Tehoa tilitoimiston asiakasviestintään

Miksi?

Koulutuksessa keskustellaan asiakaskokemuksesta. Hyvän asiakaspalvelun maine kiirii kauas, mutta huonot kokemukset vieläkin kauemmaksi. Asiakastyytyväisyyden kehittäminen perustuu arvoihin ja strategiaan. Koulutus auttaa ymmärtämään asiakasviestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen osana omaa työtä ja asiakastyytyväisyyttä.

Koulutus tarjoaa vinkkejä myös siihen mistä asioista ja miten asiakkaan kanssa tulisi viestiä poikkeustilanteessa.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023

Miksi?

Laajennat ja syvennät verotusta koskevaa ammatillista tietovarantoasi, kehität valmiuksiasi ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luot puitteet verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle.

Yksi koulutuksen vahvuuksista on sen vuorovaikutteisuus: lähiopetuspäivien yhteydessä sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia taloushallintoalan työtavoista ja arkipäivän haasteista. Pitkäkestoinen koulutus ja tutut luennoitsijat mahdollistavat vahvan ryhmähengen syntymisen.

Tilinpäätöksen laatiminen

Miksi?

Opit, kuinka pienen osakeyhtiön suoriteperusteinen tilinpäätös tehdään ja kuinka tehdään muodoltaan oikeita, lain vaatimukset täyttäviä tilinpäätöksiä.

Miten?

Kurssi on pienryhmämuotoinen - enintään 30 osallistujaa. Käytännönläheiseen kurssiin kuuluu  tilinpäätösharjoitus. Kurssilla käydään läpi Taloushallintoliiton Hyvä tilinpäätöstapa -suositus. Verotusasioita sivutaan lyhyesti.

Luennoijalla on erittäin laaja kokemus tilitoimistotyöstä ja tilitoimistoammattilaisten kouluttamisesta.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Palkkahallinnon tehopäivä

Miksi?

Palkkahallinnon ammattilaisen vaativa työ edellyttää jatkuvaa osaamisen ajantasalla pitämistä. Tehopäivässä saat hyvän kokonaiskäsityksen lakimuutosten vaikutuksista käytännön työhön.

Lisäksi tuomme esille ajatuksia oman työnkuvan ja alan toimintatapojen muutoksista ja hyvistä käytännöistä.
 

Miten?

Kuudella paikkakunnalla pidettävä tehopäivä kiertue päivittää tietosi palkka- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisimmista teemoista. Saat parhaat eväät työhösi.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Palkkahallinnon tehopäivä

Miksi?

Palkkahallinnon ammattilaisen vaativa työ edellyttää jatkuvaa osaamisen ajantasalla pitämistä. Tehopäivässä saat hyvän kokonaiskäsityksen lakimuutosten vaikutuksista käytännön työhön.
 

Miten?

Kuudella paikkakunnalla pidettävä tehopäivä kiertue päivittää tietosi palkka- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisimmista teemoista. Saat parhaat eväät työhösi.

Kouluttajat ovat pitkän linjan ammattilaisia. He esittävät asiat niin, että osallistujien on helppo sisäistää asioiden vaikutus päivittäiseen työhön.

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.

Sivut

Subscribe to RSS - Lähiopetus