Taloushallinnon sopimusoikeus käytännössä

 • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
9/10
Kurssiarvio: 
9
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 2 Ammattilaistaso
Arvioitu ajankohta: 2.9.2020 Helsinki
Taloushallintoliitto, TAL-tila
Salomonkatu 17 A, 11 krs
Helsinki
KLT:lle, KLT:ksi treenaville ja muille taloushallinnon ammattilaisille

Taloushallinnon sopimusoikeus käytännössä kuuluu KLT-treeni- koulutuskokonaisuuteen, johon olemme koonneet koulutuspäiviä KLT:lle ja KLT:ksi tähtäävälle

Koulutus sopii erinomaisesti:

 • Jo KLT:n suorittaneelle, joka haluaa vahvistusta osaamiseensa alueilta, jotka KLT:n tulee hallita.
 • KLT-tenttiin tähtäävälle koulutus helpottaa KLT-tentin luku-urakkaa ja vahvistaa osaamista.
 • Taloushallinnon ammattilaisille

KLT-treenin koulutuskokonaisuus on koottu aihealueista, jotka KLT:n odotetaan hallitsevan, vaikka niihin kuuluvia kysymyksiä ei joka päivä joutuisikaan ratkomaan. Voit valita koko KLT-treenikokonaisuuden tai yksittäisiä koulutuksia. Voit valita koko KLT-treenikokonaisuuden tai yksittäisiä koulutuksia.

Miksi?

Laajennat sopimusoikeudellista osaamistasi. Sopimukset määrittävät kaikkea liiketoimintaa laajasti. Liikesopimuksien osapuolilta on lupa edellyttää syvällisempää sopimusoikeuden tuntemista kuin kuluttajalta. Olet yrittäjän lähin talouskumppani, joten sinun on tärkeää osata sopimusoikeutta. On hyvä tuntea eri sopimustyypit samoin kuin erilaisten ehtojen pätemisjärjestykseen ja velvoittavuuteen tai sopimusrikkomukseen, vahingonkorvaukseen, sopimuksen pätemättömyyteen tai irtisanomiseen liittyvät kysymykset. Saamisoikeuksiin ja saamisoikeuden lakkaamiseen liittyvät asiat on syytä hallita.

Miten?

Koulutus toteutetaan prosessina, joka alkaa käytännönläheiseen koulutuspäivään sisältyvällä ennakkotehtävällä ja/tai esikartoituskyselyllä koulutuspäivän painotusten tarkistamiseksi. Koulutuspäivä koostuu taloushallinnon palveluihin liittyvien sopimusoikeudellisten käytännön kysymysten läpikäynnistä.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1pv)

Kouluttajalla on pitkä ja monipuolinen kokemus taloushallinnon eri osa-alueista.

Kouluttajat: 
Kari Alhola
KTM
Alhola Consulting Oy
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä luentoaineiston
Kurssin ohjelma: 

09.00 - 16.00 Luennot
08.45 - 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
12.00 - 13.00 Lounas
14.20 - 14.40 Iltapäiväkahvi

 • Alan palvelusopimuksen sisältö käytännössä
 • Tarjous ja sen merkitys
 • Sopiminen ja hinnoittelu
 • Erilaiset sopimukset käytännössä; kauppasopimus, palvelusopimus, jakelusopimus, kiinteistön kauppa jne.
 • Sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet – velvoitteet sopimuksen aikana
 • Palvelusopimuksen muuttaminen ja päättäminen
 • Yleisten sopimusehtojen merkitys
 • Erilaiset valtuutukset – esimerkiksi asiakkaan valtakirjalla toimiminen
 • Saamisoikeuden lakkaaminen ja siihen liittyvät kysymykset
 • Konkurssin ja yrityssaneerauksen merkitys käytännössä velkojan näkökulmasta
 • Vakuudet – käsite, ryhmittely, eroavuudet

ILMOITTAUDU:

Javascript is required to view this map.