Business Advisor - Valmennusohjelma tilitoimistojen asiantuntijoille

9/10
Kurssiarvio: 
9
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 3 Syventävä taso
27.09.2019
Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A, 11 krs
Helsinki
Tilitoimiston asiantuntijalle, esimiehelle tai kehittäjälle

Miksi?

 • Palvelu- ja vuorovaikutusosaamisesi sekä taitosi tilitoimiston palveluliiketoiminnan kehittäjänä kasvavat.
 • Asiakkaittesi parempi ja syvällisempi tuntemus lisääntyy.
 • Opit tuotteistamaan asiakaskohtaisia asiantuntijapalveluita (myynti, markkinointi, pilotointi ja kaupallistaminen).

MIten?

Taloushallintoliitto ja Verutum Oy ovat yhdessä kehittäneet tilitoimistoalalle huippusuositun valmennusohjelman, jonka aikana osallistujat tuotteistavat ja vievät käytäntöön uusia asiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille.

Valmennus sisältää kolme työpajaa, jotka toteutetaan erityisillä työpajatyökaluilla. Valmennuksen kesto on noin 1 – 1,5 vuotta ja se sisältää 12 valmennuspäivää. Ohjelman valmentajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnettuja osaajia.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu yritysneuvojan erikoisammattitutkinto.

Ilmoittaudu ajoissa varmistaaksesi opiskelupaikkasi oppisopimusrahoituksella. Rahoitusjärjestelyt hoitaa Verutum Oy.

Käynnistämme seuraavan valmennusryhmän 27.9.2019 Taloushallintoliiton tiloissa Helsingissä. Valmennus järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Lisätiedot ja hakeutumiset:
Jouni Vilkko, Verutum Oy,  041 4529 268, jouni [dot] vilkko [at] verutum [dot] fi (subject: TAL%20Business%20Advisor)

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Perjantai, elokuu 30, 2019
Hinta (ei jäsen): 
0 € + alv
Jäsenhinta: 
0 € + alv
Kurssin ohjelma: 

ALUSTAVA OHJELMA:

TILITOIMISTON PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(1+1 päivää)

 • Tilitoimistoala huomenna, miten toimintaympäristö muuttuu?
 • Miten kehitän tilitoimistomme palvelukokonaisuuksia?
 • Asiakaskohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen osana tilitoimiston strategian toteuttamista
 • Asiantuntijapalveluiden kehittämistä tukevan kulttuurin luominen tilitoimistoon
 • Oman kehitysidean valinta; miten kehitysideasta jalostuu kannattava bisnes?

VUOROVAIKUTUS, VIESTINTÄ JA ESIINTYMINEN ASIANTUNTIJAN TYÖSSÄ
 (1+1 päivää)

 • Asiakasvuorovaikutuksen kulmakiviä tilitoimistoalalla
 • Neuvonta ja konsultoiva ote – vuorovaikutustaitoiseksi talousosaajaksi
 • Oman asiantuntemuksen viestittäminen ja vaikuttaminen
 • Oma persoona asiakaskohtaamisissa – oman vuorovaikutustyylin kehittäminen

JOHDANTOA PALVELUMUOTOILUUN; ASIAKASYMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN
(1 päivä)

 • Kuinka asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet?
 • Asiakkaiden luokittelut; käyttäjäprofiilit
 • Asiakasymmärryksen luominen kenttätutkimuksen keinoin; asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintalogiikan ymmärtäminen; asiakkaan osallistaminen, asiakkaat mukaan kehittämään

VERKOSTOYHTEISTYÖ JA MONITOIMIJUUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN EDISTÄJÄNÄ
(1 päivä)

 • Verkostomainen toimintatapa – tulosten saavuttaminen muiden avulla – yhteistyön lisääminen, asiantuntijayhteistyö
 • Moniammatillisuuden ja monitoimijuuden kehittäminen
 • Palvelukokonaisuuksien rakentaminen yhdessä verkoston kanssa

KOHTI UUDISTUVAA TILITOIMISTOA – MITÄ MUUTOS VAATII?
(1 päivä)

 • Muutosprosessin vaiheita
 • Esimerkkejä ja työkaluja muutosprosessin hallintaan
 • Työkaluja asiakkaan konsultointiin

ASIAKKAAN KONSULTOIVAKSI KUMPPANIKSI – ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN KONSEPTOINTI
 (2 päivää)

 • Kokonaisvaltainen palvelumuotoilu
 • Asiakaskokemuksen suunnittelu; palvelupolku, palveluprosessin eri vaiheet
 • Asiantuntijapalveluiden palvelukuvaus ja tuotteistaminen
 • Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen – nykyiset ja uudet markkinat
 • Oma roolin vaihto perinteisestä viranomaisraportoijasta asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi

BUSINESS ADVISOR – VASTUU JA JURIDIIKKA
(1 päivä)

 • Konsultointi ja asiakasvastuu
 • Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tuntemus; kansainvälinen, EU- ja kansallinen
 • Salassapito- ja luottamuksellisuussopimukset
 • Asiantuntijan sopimusjuridiikka

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN MYYNTI, MARKKINOINTI, PILOTOINTI JA KAUPALLISTAMINEN
(1 päivää)

 • Tavoitteellinen myyntiprosessi
 • Asiantuntijapalvelu myyntikuntoon: käyttöönotto, levittäminen, hyödyntäminen
 • Kehitetyn palvelun myynti ja markkinointi sisäisille ja ulkoisille asiakkaille; markkinointisuunnitelma
 • Kehitetyn palvelun ”jalkauttaminen”; asiakaspilotointi

KEHITTÄMISPROJEKTIT KÄYTÄNTÖÖN
(2 päivää)

 • Kehittämisprojektien esitykset ja case-esimerkit
 • Tutkinnon arviointikeskustelut

ILMOITTAUDU:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.