Tehoa tilitoimiston asiakasviestintään

Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilitoimistojohdolle ja -asiantuntijoille, jotka haluavat lisää tietoa ja taitoja talouden asioiden viestintään ja asiakassuhteen kehittämiseen.
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Koulutuksessa keskustellaan asiakaskokemuksesta. Hyvän asiakaspalvelun maine kiirii kauas, mutta huonot kokemukset vieläkin kauemmaksi. Asiakastyytyväisyyden kehittäminen perustuu arvoihin ja strategiaan. Koulutus auttaa ymmärtämään asiakasviestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen osana omaa työtä ja asiakastyytyväisyyttä.

Koulutus tarjoaa vinkkejä myös siihen mistä asioista ja miten asiakkaan kanssa tulisi viestiä poikkeustilanteessa.

Miten?

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tilitoimiston ja taloushallinnon ammattilaisille ja yrittäjille uutta viestinnällistä näkökulmaa toimintansa kehittämiseen ja ideoita numeroiden esittämiseen.

Miten tehdä talouden luvut helpommaksi hahmottaa ja miten niitä voi entistä paremmin havainnollistaa yritysjohdon tueksi? Jokainen numero on itsessään viesti, mutta tarvitsee tuekseen taustat ja syyt poikkeamaan. Viestimällä säännöllisesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavalla tavalla voidaan vaikuttaa, saada aikaan muutos ja luoda lisäarvoa itselle ja asiakkaalle.

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä hyvistä toteutuksista ja tehdään pienimuotoisia ryhmätöitä.

Kurssin ohjelma: 

08.50 - 09.00 Yhteyksien testaus
09.00 - 13.00 Luennot
 

Asiakaskokemus

  • Ihmiset ja asiakkaat ovat erilaisia 
  • Asiakkaan odotukset – toteutuuko asiakaslupaus?
  • Vuorovaikutus, viestintä ja asenne asiakaspalvelussa

Asiakastyytyväisyyden kehittäminen

  • Milloin ja miten kohdata asiakas, miten kirjoittaa ja raportoida asiakkaalle?
  • Sähköposti asiakasviestinnän välineenä – millainen on hyvä sähköposti?
  • Tyytymätön asiakas ei ole aina huono asiakas – vaan mahdollisuus kehittää

Miten havainnollistaa talouden luvut ja näkymät yritysjohtoa kiinnostavaan muotoon?

  • Visuaalisuus ja kiteyttäminen
  • Numerot tarinan muotoon

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.