Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä

0/10
Kurssiarvio: 
0
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 3 Syventävä taso
19.11.2018
Original Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1
Tampere
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle.

Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti taloushallinnon ammattilaisille, joiden työssä varojenjakoon ja yrityksen omistusjärjestelyihin liittyvät kysymykset tulevat vastaan. Koulutus sopii myös esim. yritysten omistajille ja kaikille niille, joilla on perustiedot yritysjuridiikasta ja yritysverotuksesta ja jotka haluavat vahvistaa osaamistaan.

MIKSI?

Millä edellytyksin osakeyhtiöstä voidaan jakaa yhtiön voitto- ja muita varoja? Minkälaista päätöksentekoa tämä vaatii ja minkälaisin taloudellisin reunaehdoin tämä on mahdollista? Mitä ovat esim. tase- ja maksukykytesti varojenjaon hyväksyttävyyden edellytyksenä?

Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä antaa sinulle hyvän käsityksen tämänkaltaisista kysymyksistä sekä niiden ratkaisuvaihtoehdoista yritysjuridiikan ja verotuksen näkökulmasta.

Toinen päivän pääteemoista on osakeyhtiön omistuspohjan laajentaminen uusia osakkeita antamalla ja sen kaventaminen yhtiön osakkeita osakkeenomistajalta hankkimalla tai lunastamalla. Pystyt koulutuspäivän annin perusteella antamaan ohjeita muun muassa siitä, miten uudelle osakkeenomistajalle annettavat osakkeet pitää hinnoitella.

Edellä mainittujen pääteemojen lisäksi koulutuspäivässä kerrotaan myös yritysverotuksen uusimmasta oikeuskäytännöstä ja niin sanotun tulolähdejaon poistumisen merkityksestä osakeyhtiöiden verotuksessa.
 

MITEN?

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1pv).

Kouluttajat: 
Janne Ruohonen
KTT
Tampereen yliopisto
Markku Ojala
Verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija
Taloushallintoliitto
Matti Urpilainen
OTT
Tampereen yliopisto
Veikko Vahtera
Professori, OTT
Tampereen yliopisto
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Perjantai, marraskuu 2, 2018
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit ja luentoaineiston.
Hinta (ei jäsen): 
585 € + alv
Jäsenhinta: 
425 € + alv
KLT-hinta: 
515 € + alv
Kurssin ohjelma: 

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

8.45 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 9.45 Yhtiön varojen jakaminen ja siitä päättäminen
• Velkojien suoja
• Vapaa oma pääoma – yksimieliset osakkeenomistajat OYL 13:6.4
• SVOP-rahasto
Janne Ruohonen

9.45 - 10.30 Varojenjaon hyväksyttävyys
• Liiketaloudellinen peruste
• Lähipiiritoimet
• Tase- ja maksukykytesti
Janne Ruohonen

10.30 - 10.45 Tauko

10.45 - 11.30 Varojenjaon verokysymyksiä
• Osinkoverotus: tase-erien arvostus ja sisällyttäminen nettovarallisuuteen
• Yhtiöjärjestyksestä poikkeava varojen jakaminen
• Lähipiiri- ja intressipiiritoimet - tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ja verokysymykset
• Varojenjako, ennakonpidätyksen toimittaminen ja ilmoittaminen
Markku Ojala

11.30 - 12.30 Lounas

12.30 - 13.15 Omistussuhteiden muutokset antamalla uusia osakkeita
• Osakeanti ja suunnattu osakeanti
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimuksen määräykset
Veikko Vahtera

13.15 - 14.00 Omistussuhteiden muutokset hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita
• Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimusten määräykset
Veikko Vahtera

14.00 - 14.30 Kahvi

14.30 - 16.00 Ajankohtaisia verokysymyksiä
• SVOP verotuksessa
• Saamisten arvonalenemiset
• Keskeiset rajanvetotilanteet yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen jälkeen
• Ajankohtaista oikeuskäytäntöä
Matti Urpilainen

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.