Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021, voit ilmoittautua yksittäisille jaksoille

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Verotuksen parissa jo pitkään työskennelleelle tai vero-osaamistaan vahvistavalle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Laajennat ja syvennät verotusta koskevaa ammatillista tietovarantoasi, kehität valmiuksiasi ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luot puitteet verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle.

Yksi koulutuksen vahvuuksista on sen vuorovaikutteisuus: lähiopetuspäivien yhteydessä sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia taloushallintoalan työtavoista ja arkipäivän haasteista. Pitkäkestoinen koulutus ja tutut luennoitsijat mahdollistavat vahvan ryhmähengen syntymisen.

Olisitko myös sinä valmis liittymään seuraavaan porukkaan?

Miten?

Seuraava – järjestyksessä seitsemännen – Taloushallinnon verotutkinnon  on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.
 
Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa.
 
Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä vuonna osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Luennot
  • Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia.
  • Luennot alkavat kello 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi.
  • Lounas tarjoillaan läheisessä tilausravintolassa noin klo 12–13.
  • Iltapäiväkahvi nautitaan noin klo 14.15.
  • Luennot päättyvät viimeistään klo 16.
Luentotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin.
 
 
Tentit
Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista sovitaan erikseen sähköpostitse tai luentojen yhteydessä. Tenttimahdollisuuksia on yleensä kaksi kertaa per opintojakso, sovittuna lauantaina kello 10.00 alkaen ja sovittuna keskiviikkona kello 12.00 alkaen.
 
Tutkinto on suoritettu, kun kaikki jaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset sekä viimeisen jakson kirjallinen työ on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus.
 
Tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa toukokuussa 2021.
 
Voit osallistua myös yksittäiseen jaksoon tai suorittaa koko tutkinnon.

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen sisältöä painavasta syystä, kuten lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ohjelmaan merkityt opintojaksojen alkamisajankohdat ovat alustavia, opetusaikataulu vahvistetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkamista. Opintojaksojen yhteydessä mainitut kirjat ovat kirjallisuusesimerkkejä, tenttikirjallisuus vahvistetaan jaksojen alkaessa ottaen huomioon oikeustilan muutokset sekä jakson järjestämishetkellä saatavilla oleva materiaali.
 
Hinta
Koko tutkinnon hinta: 5500 € + alv, maksetaan kolmessa erässä: 2 000 €, 1 900 € ja 1 600 €, laskun mukaan syksyllä 2018, 2019 ja 2020 opetuksen alkamisen jälkeen. Yksittäisten jaksojen hinta on á 530 €. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.)
 

 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (9 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.