Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä II

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita mm. osakeyhtiön varojen jakamiseen ja yhtiöön varojen sijoittamiseen sisältyvistä yhtiöoikeudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä.
9/10
Kurssiarvio: 
9

MIKSI?

Millä edellytyksin osakeyhtiöstä voidaan jakaa yhtiön voitto- ja muita varoja? Minkälaista päätöksentekoa tämä vaatii ja minkälaisin taloudellisin reunaehdoin tämä on mahdollista? Mitä ovat tase- ja maksukykytesti varojenjaon hyväksyttävyyden edellytyksenä?

Näihin varojenjakoon liittyviin yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin saat vastauksen koulutuspäivän aikana.

Koulutuspäivän aikana kuulet myös, miten verotus kohtelee osakeyhtiöön tehtäviä eri sijoitusvaihtoehtoja.

Päivän aikana käsitellään myös osakeyhtiön antamien lähipiirilainojen ja vakuuksien yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Lisäksi kuulet, millä edellytyksin saatavien arvonalentuminen tai anteeksianto on vähennettävissä yhtiön tuloverotuksessa.

Koulutuspäivä on kattava tietopaketti sekä osakeyhtiön varojenjaon että yhtiöön tehtävien sijoitusten yhtiö- ja vero-oikeudellisista kysymyksistä.

MITEN?

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.
 

08.45 - 09.00 Yhteyksien testaus

09.00 – 10.30  Osakeyhtiön varojen jakaminen ja siitä päättäminen /varojenjaon erityiskysymyksiä

 • Yritysoikeussuunnittelu ja varojenjakokysymykset
 • Varojenjako ja päätöksenteko
 • Varojenjaon edellytykset
 • Lahjan antaminen
 • Varojenjaon erityiskysymyksiä

Osakeyhtiön purkumenettely

 • Osakeyhtiön purkaminen
 • Ajankohtaista Valtioneuvoston kanslian velkojiensuojahankkeen (2020) tiimoilta: Tulisiko pienyhtiöiden osalta säätää kevennetystä purkumenettelystä?

Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori (tenure track), Tampereen yliopisto

10.30 - 10.45 Tauko

10.45 - 11.30 Varojen sijoittaminen omaan yritykseen - verotuksen näkökulma

 • Osakepääoma vai SVOP vai tavallinen laina taikka pääomalaina
 • Korkoa vai tuottoa omalle pääomalle – minkälaiset veroseuraamukset
 • Oikea verovuosi – esim. koron pääomittaminen
 • Mikä on osakkeiden vähennyskelpoinen hankintameno eri sijoitusvaihtoehdoissa

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

11.30 - 12.30 Tauko

12.30 – 14.00 Lähipiirilainojen ja vakuuksien antaminen ja niiden yhtiöoikeudelliset kysymykset 

 • Milloin lähipiirilaina tai -vakuus on toiminnan tarkoituksen tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen
 • Mikä taho voi päättää lähipiirilainojen tai vakuuksien antamisesta
 • Millaisia seuraamuksia osakeyhtiölain vastaisesta lainan tai vakuudenantamisesta voi aiheutua
 • Voiko lähipiirilainan tai -vakuuden antaminen olla laitonta varojenjakoa

Veikko Vahtera, OTT, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto

14.00 - 14.30 Tauko

14.30 - 16.00 Alaskirjaukset, tappiot ja vastaiset menot yrityksen verotuksessa

 • Arvonalentumiset, menetykset ja velan anteeksianto
 • Vastaiset menot ja pakolliset varaukset
 • Tappiot

Matti Urpilainen, OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.