Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä I

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita mm. sukupolvenvaihdoksiin ja osakeyhtiön omistussuhteiden muutoksiin sisältyvistä yhtiöoikeudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä.
9/10
Kurssiarvio: 
9

MIKSI?

Koulutuksessa käsitellään erityisesti sukupolvenvaihdosten ja osakeyhtiön omistussuhteiden muutosten toteuttamista osakeyhtiölain ja verolainsäädännön kannalta.

Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen moitteettomasti edellyttää osakeyhtiölain asiaa koskevien keskeisten säännösten sisällön tuntemista.

Yhtiön omien osakkeiden hankinta voi olla niin rahoituksellisesti kuin verotuksellisestikin järkevä tapa toteuttaa yhtiön omistuspohjan muutokset.

Kuulet koulutuksen aikana myös yrityksen sukupolvenvaihdosten veronhuojennusten soveltamisedellytyksistä ja tuoreimmat oikeuden ratkaisut näissä kysymyksissä.

Päivä alkaa yrityksen hallinnon tarkastuksen teemoilla. Tiedät koulutuspäivän jälkeen, miten yrityksen päätökset ja päätösten perusteet on tehtävä ja dokumentoitava, jotta ne läpäisevät hallinnon tarkastuksen osana tilintarkastusta.

MITEN?

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

08.45 – 08.45 Yhteyksien testaus

8.45 – 10.15 Tilintarkastajan rooli tilitoimistonäkökulmasta - erityisesti hallinnon tarkastuksesta

 • Tilintarkastaja tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastajana
 • Hallinnon päätökset: hallituksen päätöksenteon lainmukaisuuden tarkastus (pöytäkirjat)
 • Varojenjako ja hallinnon tarkastus
 • Yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastus
 • Verolainsäädännön noudattamisen ja rekisterimerkintöjen tarkastus
 • Hallinnon tarkastusta koskeva uusi suositus (kesäkuu 2021)

Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori (tenure track), Tampereen yliopisto

10.15 - 10.30 Tauko

10.30 – 12.00 Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa

 • Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n soveltamisedellytykset 
 • tärkeimmät KHO:n linjaukset  
 • muita sukupolvenvaihdosten yhteydessä usein esiin nousevia verokysymyksiä 

Matti Urpilainen, OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

12.00 – 13.00 Tauko

13.00 – 14.30 Omistussuhteiden muutokset hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita

 • Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen
 • Päätöksenteko ja hankinta- sekä lunastusmenettely käytännössä
 • Osakassopimusten määräykset
 • Osakkeiden hinnoittelu
 • Seuraamukset ja toimet, kun hankinta tai lunastus on osakeyhtiölain vastainen

Veikko Vahtera, OTT, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto

14.30 – 15.00 Tauko

15.00 - 16.00 Omien osakkeiden hankinnan kirjanpito- ja verokysymykset

 • Peitellyn osingon riski omien osakkeiden hankinnassa – verotuksellisesti turvallinen tapa
 • Hankinta sukupolvenvaihdostilanteissa – hinnoittelupoikkeamat ja sukupolvenvaihdoshuojennus
 • Omien osakkeiden myynti ja verotus
 • Hankintaan ja myyntiin liittyvä kirjanpitokäsittely

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.