Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä I

  • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tämä vuosi on saattanut yritykset ja taloushallinnon ammattilaiset tilanteeseen, jossa ei ole aiemmin oltu. Sanomattakin on selvää, että epidemia aiheutti taloussokin, jolla on vaikutuksia niin yrityksen maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen, tilinpäätöksen laaditaan ja tilintarkastukseen kuin verotukseenkin. Tässä koulutuksessa tarkastellaan näitä kysymyksiä kattavasti eri näkökulmista.

MITEN?

Koulutuksessa käsiteltävät aiheet ovat ajattomia ja ajankohtaisia myös muissa kuin aivan poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Kuulet muun muassa, miten arvonalentumiset ja saatavien menetykset on vähennettävissä verotuksessa. Minkä verovuoden kuluna nämä voidaan vähentää ja mitä vähennysoikeuden rajoituksia on olemassa. Kuulemastasi on näin hyötyä myös normaalitilanteissa, on kyse sitten esimerkiksi myyntisaatavien tai muiden saatavien menetyksestä.
 
Päivän aikana käsitellään myös yhtiöoikeudellisia kysymyksiä, kun osakeyhtiön osakepääoma on menetetty ja sen vuoksi on ryhdyttävä toimiin. Lisäksi kuulet, miten esimerkiksi hallinnon päätökset ja päätösten perusteet on tehtävä ja dokumentoitava, jotta ne läpäisevät hallinnon tarkastuksen osana tilintarkastusta. Nämä teemat ovat esillä jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

08.45 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 – 10.15
Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana – tilitoimistonäkökulma
•    Hallinnon päätökset ja dokumentaatio
•    Varojenjako ja hallinnon tarkastus
•    Verolait tai muu lainsäädäntö – mihin hallinnon tarkastus ulottuu?
Janne Ruohonen, professori (oa.), KTT, Itä-Suomen ja Tampereen yliopisto

10.15 - 10.30 Tauko

10.30 - 12.00
Verotuksen oikeustapauskatsaus - uusia tulkintoja yritysten ja niiden omistajien verotuksessa
•    Sukupolvenvaihdoshuojennuksen uusimmat linjaukset
•    Omaisuuden alihintainen luovutus osakkeenomistajan lähipiirin omistamalle osakeyhtiölle
•    Yrityksen puolesta annettu takaus omistajayrittäjän verotuksessa 
Matti Urpilainen, OTT, dosentti, Tampereen yliopisto

12.00 - 13.00 Lounas

13.00 – 14.30
Oman pääoman menettäminen
•    Miten oma pääoma lasketaan?
•    Milloin oman pääoman menettämisestä tulee ilmoittaa?
•    Milloin oman pääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa.
•    Millaisia riskejä oman pääoman menettämistä ilmoittamisen laiminlyönnistä voi seurata?
Veikko Vahtera, professori, OTT, Tampereen yliopisto

14.30 - 15.00 Kahvi

15.00 - 16.00
Yrityksen tuloverotus – eräitä ajankohtaisia verokysymyksiä
•    Osakaslainat – pääomatuloa vai peiteltyä osinkoa?
•    Arvonalentumiset, menetykset sekä velan anteeksianto
•    Yritysmuodon muutosten viimeaikaisia kysymyksiä
Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Javascript is required to view this map.