Yritysjärjestelyt, osa IV – Sukupolvenvaihdos

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Sinulle, joka harkitset yritystoiminnan sukupolvenvaihdosta tai työskentelet aiheen parissa.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Sukupolvenvaihdoksessa yritystoiminta siirretään jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Sukupolvenvaihdos voidaan yrittäjän elinaikana toteuttaa usealla eri tavalla, ja valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin.

Tässä koulutuksessa saat tietoa vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa sukupolvenvaihdos.  Sukupolvenvaihdos edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua. Kuulet, mitä esitoimia sukupolvenvaihdoksessa tarvitaan ja mitä niillä tavoitellaan. Koulutuksessa paneudutaan arvonmäärittämiseen, tuloverotuskysymyksiin sekä huojennussäännöksiin perintö- ja lahjaverotuksessa. Perhe- ja sukuyhtiöissä sukupolvenvaihdosta tehtäessä on huomioitava yritystoimintaan liittyvien seikkojen lisäksi perheoikeudellisia kysymyksiä.

Koulutuksen käytyäsi suoriudut sukupolvenvaihdokseen liittyvistä haasteista entistä varmemmin.

MITEN?

 • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin 5 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.
 • Voit katsoa videot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi (videoiden kesto yli 3 tuntia).
 • Voit testata omaa oppimistasi yli 60 monivalintatehtävällä.
 • Luennoijaksi on valittu kouluttaja, jolla on vankka erityisosaaminen sukupolvenvaihdostilanteissa. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan.
 • Tunnukset ovat voimassa 32 päivää

 

Kurssisarjan muut osat:
Yritysjärjestelyt I – Yritysmuodon muuttaminen
Yritysjärjestelyt II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen
Yritysjärjestelyt III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto

 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Johdanto

 • sukupolvenvaihdoksessa huomioitavat säännökset
 • vaihtoehtoiset tavat toteuttaa sukupolvenvaihdos
  • kauppa
  • alihintainen kauppa
  • lahja
  • yhtiö hankkii omia osakkeita
  • väliyhtiön käyttö
  • osakeanti
  • henkilökunnan sitouttaminen osana sukupolvenvaihdosprosessia
 • miten rahoituskysymykset vaikuttavat toteutustavan valintaan?
 • sisarusten tasajaon huomioimisen mahdollisuudet ja ongelmat 

 

Pitkäjänteinen suunnittelu – mahdolliset esitoimet ja mitä niillä tavoitellaan

 • liiketoimintasiirto
 • jakautuminen
 • yritysmuodon muutos
 • yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laadinta tai päivitys – mm. lunastuslausekkeen merkitys

 

Yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen

 • vertailukauppa
 • arvonmääritysmenetelmät
 • osakkeiden erilajisuuden merkitys
 • osakassopimuksen ja lunastuslausekkeen merkitys
 • Verohallinnon ohje

 

Sukupolvenvaihdokset tuloverotuksessa 

 • luovutusvoiton verovapauden edellytykset:
 • luovutuksen kohde
 • luovutuksen osapuolten välinen sukulaisuus
 • luovutettavan omaisuuden omistusaika
 • huojennuksen menettäminen

 

Huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa 

 • huojennuksen määrän laskeminen (40 %:n sääntö) ja veron maksuaika
 • yrityksen tai sen osan määritelmä – mitä tarkoittaa taseenaukaisu ja viimeaikainen verotuskäytäntö
 • omistusosuusvaatimus – yhteisomistajuuden mahdollisuudet ja ongelmat?
 • yritystoiminnan jatkaminen - minkälainen toiminta tai osallistuminen on jatkamista?
 • huojennuksen menettäminen: pääosan luovuttaminen, yritysjärjestelyt ja liiketoiminnan lopettaminen

 

Lahjanluonteinen kauppa

 • alihintaisuus- verotettava lahja?
 • alihintaisuuden vaikutus luovuttajan verotuksessa
 • lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa

 

Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen

 • osakeyhtiölain sääntely: oma pääoma ja yhtiön maksukykyisyys
 • omien osakkeiden hankkiminen – peiteltyä osinkoa vai ei?
 • omien osakkeiden hankkiminen ja sukupolvenvaihdos
 • omien osakkeiden hankkiminen ja alihintainen kauppahinta

 

Ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.