Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Sinulle, joka haluat syventää tai täydentää yritysmuodon muutoksiin liityvää osaamistasi.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysmuodon muuttamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

MITEN?

 • Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia.
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.
 • Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Osiot sisältävät yhteensä 9 videota.
 • Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Voit testata omaa oppimistasi lähes 40 monivalintatehtävällä.
 • Verkkokurssin kirjautumisosoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto.
 • Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi pian ilmoittautumisesi jälkeen, pääsääntöisesti perjantaisin.
 • Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.

 

Kouluttajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.

Kurssisarjan muut osat ovat:
Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen
Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto ja liiketoimintasiirto

 

 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Yritysmuodon muuttaminen

 • Toiminimi henkilöyhtiöksi
 • Toiminimi osakeyhtiöksi
 • Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi

 

Kutakin muutosta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta:

1. Yhtiöoikeuden näkökulma

 • Perustaminen
 • Yhtiöjärjestys
 • Yhtiösopimus ja osakassopimus
 • Panokset
 • Apportti
 • Lunastus
 • Velkavastuu
 • Panttaus, yrityskiinnitys, takaus

 

2. Verotuksen näkökulma

 • Tuloverolain 24§ edellytykset
 • Omistuksellinen ja liiketoiminnallinen identtisyys
 • Negatiivinen oma pääoma
 • Nostamattomat voittovarat
 • SVOP-rahasto
 • Muutosvuoden verotus ja tappioiden siirtyminen
 • Osakkeiden hankintameno ja -ajankohta
 • Varainsiirtovero

 

3. Kirjanpidon näkökulma

 • Kirjaukset uudessa yhtiössä
 • Vanhan yrityksen tilinpäätöksessä huomioitavaa

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.