Verosuunnittelun tehopäivä 2021- Yrityskauppa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle.
9/10
Kurssiarvio: 
9

MIKSI?

Koulutus sopii kaikille, jotka työssään antavat neuvoja ja hoitavat yrityskaupan vero- ja kirjanpitokysymyksiä.

Yrityksestä luopumista harkitseva yrittäjä pohtii usein seuraavia kysymyksiä: ”Myynkö yritykseni liiketoiminnan vai omistamani osakkeet” , ”Miten kauppaa käsitellään verotuksessa" ja "Mitä kannattaa huomioida sukupolvenvaihdostilanteessa".

Päivän aikana yrityskauppoja pohditaan useasta eri näkökulmasta. Saat osaamisesi työkalupakkiin välineitä yrityskaupan vero- ja kirjanpitokysymysten syvempää hallintaa varten.

MITEN?

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus yrityskauppatilanteista.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 9.45 Yrityskaupan toteutustavoista ja yrityskauppasopimuksista
• Osakekauppa vai liiketoimintakauppa
• Sopimusneuvottelut ja kauppasopimuksen tekeminen
• Yrityskauppasopimusten keskeiset kohdat
• Kaupan osapuolten aseman turvaaminen
Kari Hoppu

9.45 - 10.30 Yrityskaupan toteutustapa ja verotus
• Osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen vai osakevaihto
• Hankintameno, -ajankohta ja hankintahinnan vähennyskelpoisuus verotuksessa
• Käyttöomaisuusosakkeet ja uusin oikeuskäytäntö
Risto Walden

10.30 - 10.45 Tauko

10.45 - 11.30 Yrityskauppa omistajayrittäjän verorasituksen kannalta
• Kannattaako myyjän valita osake- vai liiketoimintakauppa?
• Yhdistymistilanteet myyjän näkökulmasta
• SVOP-rahasto ja varojenjako yrityskauppatilanteissa – mitä pitää ottaa huomioon?
Kari Alhola

11.30 - 12.30 Lounas

12.30 - 13.15 Yrityskauppa yhtiön omien osakkeiden hankintana – kirjanpito ja verotus
• Hankinta sekä mitätöinti tai myynti kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
• Omien osakkeiden hankinnan ja myynnin verokysymykset
Tapio Tikkanen

13.15 - 14.00 Yrityskauppa sukupolvenvaihdostilanteissa
• Tuloverolaissa tarkoitettu sukupolvenvaihdoshuojennus
• Alihintainen kauppa ja lahjaverotus
• Omien osakkeiden hankinta ja sukupolvenvaihdoshuojennus
Jaakko Ossa

14.00 - 14.30 Kahvi

14.30 - 15.15 Yrityskaupan arvonlisäverokysymykset
• Pääperiaatteet ja keskeisimmät kipukohdat
- Yrityskaupan toteutustavan vaikutus
- Kiinteistöt yrityskauppatilanteissa
• Transaktiokulujen arvonlisäverotus
Marko Ojala

15.15 - 16.00 Yrityskaupan yksittäisiä kirjanpito- ja tuloverokysymyksiä
• Liikearvo tilinpäätöksessä ja yritysverotuksessa
• Kauppahinta ja lisäkauppahinta – oikea verovuosi
• Yrityskauppaan liittyvien asiantuntijapalkkioiden vähennysoikeus
Markku Ojala

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.