Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille II – Yrittäjä ja yritys

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
KLT-asiantuntijalle ja kokeneelle taloushallinnon ammattilaiselle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Löydät, tunnistat ja hahmotat yrittäjän ja yrityksen verotuksen erityis- ja riskitilanteet käytännön asiakastyössä. Kun tunnistat, miten erityyppiset tilanteet käytännössä näyttäytyvät, osaat ratkaista verokysymyksiä asiakkaan tavoitteet huomioon ottaen.

Saat siis tietoja ja taitoja, joilla asiantuntijuutesi kehittyy konsultoivaan suuntaan. Kurssin keskiössä ovat pk-yritysten verokysymykset, jolloin tarkastelun kohteena on yrittäjän ja yrityksen kokonaistilanne erilaisissa verosuunnittelutilanteissa.

Miten?

Käytännönläheisen kurssin aikana saat käyttöösi runsaan luentoaineiston, tilitoimiston työkalupakin muistilistoineen ja case-tehtävät.

Erinomaisen palautteen saanut kurssisarja sisältää kolme erillistä osaa:

Parhaimman hyödyn saat käymällä koko kurssikokonaisuuden, mutta voit osallistua myös sen yksittäisiin osiin.

Käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

09.00 - 16.00 Luennot
08.45 - 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
12.00 - 13.00 Lounas
14.20 - 14.40 Iltapäiväkahvi

Yrittäjän ja yrityksen verosuunnittelu

 • Eri yritysmuotojen verotus ja omistajien verotus
 • Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus
 • Palkkaa vai osinkoa?
 • Muut varojennostomahdollisuudet ja veroseuraamukset
 • Varojennostomahdollisuuksien edullisuusvertailu
 • Yrittäjän ja yrityksen väliset toimet ja verosuunnittelun sudenkuopat

Varojenjaon ja erityistilanteiden käsittely ja verotus

 • Osinkoa vai SVOP-palautus?
 • SVOP-rahaston palautus ja verotus
 • Osakaslaina
 • Negatiivinen oma pääoma ja pääomalainat sekä pääomalainan palautus
 • Väliosinko, ennakko-osinko, työperäinen osinko, peitelty osinko
 • Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
 • Yhtiölainsäädännön ja verotuksen kriittisten kohtien yhteensovittaminen

Tilitoimiston työkalupakki

 • Yrittäjän ja yrityksen verosuunnittelun muistilista
 • Mitä tulee muistaa, tarkistaa ja varmistaa
 • Casetehtävät malliratkaisuineen

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.