Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille I – Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle ja kokeneelle taloushallinnon ammattilaiselle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Löydät, tunnistat ja hahmotat kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityis- ja riskikohdat käytännön asiakastyössä. Valmiutesi tulokselliseen tilinpäätös- ja verosuunnitteluun lisääntyvät. Kun tunnistat, miten erityyppiset tilanteet käytännössä näyttäytyvät, osaat ratkaista asiakokonaisuuksia asiakkaan tavoitteet huomioon ottaen. Saat siis tietoja ja taitoja, joilla asiantuntijuutesi kehittyy konsultoivaan suuntaan.

Miten?

Erinomaisen palautteen saanut kurssisarja sisältää kolme erillistä osaa:

Parhaimman hyödyn saat käymällä koko kurssikokonaisuuden, mutta voit osallistua myös sen yksittäisiin osiin. Käytännönläheisen kurssin aikana saat käyttöösi runsaan luentoaineiston, tilitoimiston työkalupakin muistilistoineen sekä case-tehtävät.

Käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

09.00 - 16.00 Luennot
08.45 - 09.00 Yhteyksien testaus
12.00 - 13.00 Tauko
14.30 - 14.45 Tauko

Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittaminen ja erityiskysymykset suhdanteissa

 • Moniulotteinen tilinpäätös- ja verosuunnittelu – tavoitteet ja keinot
 • Tase-eräkohtainen arvostus- ja jaksotussäännöstö kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja verotuksessa

 • Arvonalentumiset ja arvonnousut kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja verotuksessa
 • Hyllypoistojen, poistoerojen sekä korotettujen poistojen käytännön kysymykset ja ratkaisut
 • Tehokkaat tilinpäätös- ja verosuunnittelun instrumentit
 • Osakkeiden luovutuksen verotukselliset ongelma- ja riskikohdat käytännön näkökulmasta
 • Erilaisten ratkaisujen vaikutus verotukseen – vaaranpaikat kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittamisessa

 • Tyypillisiä vaara- ja riskitilanteita – miten välttää

Tulolähdejaon poistaminen sekä sen käytännön vaikutukset ja haastavat tilanteet

 • Tulolähdejako poistui eräiltä yhteisöiltä – miten vaikuttaa käytännössä eri yritys- ja yhteisömuodoissa?
 • Tärkeimmät käytännön muutokset – mikä, miksi ja milloin soveltuu?
 • Uusi omaisuuslaji ja sen käytännön kysymykset
 • Kiinteistöt, vuokrat ja luovutustilanteet
 • Arvopaperit ja osakkeiden luovutukset
 • Tappiot, siirtymäsäännökset ja tulolähteet
 • Säännösten vaikutukset ja verosuunnittelu

Tilitoimiston työkalupakki

 • Tuloksellinen moniulotteinen tilinpäätös- ja verosuunnittelu
 • Mitä tulee muistaa, tarkistaa ja varmistaa
 • Casetehtävät malliratkaisuineen

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.