Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
KLT-kirjanpitäjille ja kaikille taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa tilinpäätös- ja verosuunnitteluosaamistaan
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Verkkokurssilla tarkastellaan käytännönläheisesti ja perusteellisesti pk-yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelua.

Kurssilla syvennät osaamistasi tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittamisessa. Kurssin käytyäsi hallitset entistä paremmin eri yritysmuotojen tilinpäätös- ja verosuunnitteluun liittyviä asioita.

Opit lukuisia suunnittelukohteita ja näkökulmia ja saat asiakastapaamisiin soveltuvia työkaluja. Opit käsittelemään tilinpäätöstä ja verotusta kokonaisuutena, mutta samalla kykenet erottamaan näiden mahdolliset erilaiset tavoitteet ja tarkoitukset. Hahmotat tilinpäätös- ja verosuunnittelun perustasoina sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytykset. Samalla vahvistat myös tavoitteisiin liittyvien keinovalikoimiesi kokonaisuutta.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa videot läpi useita kertoja. Oppimistasi tukevat lukuisat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää.

Käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija ja arvostettu kouluttaja.
 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Johdanto – Tilinpäätös- ja verosuunnittelun lähtökohdat
-    Mitkä ovat tilinpäätös- ja verosuunnittelun lähtökohdat

 • Tavoitteet lähtökohtana
  • Kirjanpidollinen ja verotuksellinen tavoite
  • Yrittäjän ja yrityksen tavoitteet
  • Muut tavoitteet
 • Tavoitetulos ja sen asettaminen
 • Tavoitteellinen varallisuusasema
 • Yrittäjän tavoitteet

-    Milloin tilinpäätös- ja verosuunnittelua tulee harjoittaa

 • Ennen tilinpäätöstä – mahdollisuudet
 • Tilinpäätöksessä – mahdollisuudet
 • Tilikauden jälkeen – mahdollisuudet

 Tilinpäätös- ja verosuunnittelun joustokohdat
-    Tulolaskelma ja verotettava tulo

 • Tilinpäätöstuloksen suunnittelu – arvostus- ja jaksotuskysymykset
 • Verotettavan tulon suunnittelu – arvostus- ja jaksotuskysymykset
 • Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittaminen

-    Tase ja taseen verosidonnaisuus

 • Taseen yhtiöoikeudelliset vaikutukset ja vaatimukset
 • Taseen verokysymykset ja nettovarallisuus

Eri yritysmuotojen tilinpäätös- ja verosuunnittelu
-    Elinkeinonharjoittaja
-    Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
-    Osakeyhtiö
-    Pitkän aikavälin tilinpäätös- ja verosuunnittelun kehikko esimerkkeineen

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen