Taloushallinnon verotutkinto 2022-2025

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Koulutusohjelmat ja valmennukset
Lähiopetus
Livelähetys
Verotuksen parissa jo pitkään työskennelleelle tai vero-osaamistaan vahvistavalle
9/10
Kurssiarvio: 
9

TURUN YLIOPISTO YHTEISTYÖSSÄ TALOUSHALLINTOLIITON KANSSA

Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Koulutus on tarkoitettu liiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Taloushallinnon verotutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietovarantoa, kehittää osallistujien valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luoda puitteita verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle. Aiempina vuosina osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi paitsi verotuksen osaamisen, myös alalla tarvittavien hyödyllisten verkostojen luomiseksi ja kasvattamiseksi.

SISÄLTÖ

Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki jaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus.

Taloushallinnon verotutkinto päättyy toukokuussa 2025, jolloin tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa. Pyynnöstä osallistuja voi saada todistuksen myös yksittäisen jakson suorittamisesta, mikä edellyttää aina tentin tai muun kurssijaksoon kuuluvan suorituksen hyväksyttyä suorittamista. Luentojen seuraamisesta ei ole mahdollista saada erillistä todistusta.

SUORITUSMUODOT

Taloushallinnon verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa.
Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoitsijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä lukuvuotena osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Taloushallinnon verotutkinnon luennot järjestetään lähiopetuksena Turussa. Luentoja on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ

Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luennot alkavat klo 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi. Lounas tarjoillaan läheisessä opiskelijaravintolassa n. klo 12-13. Iltapäiväkahvi nautitaan n. klo 14.15. Luennot päättyvät viimeistään kello 16. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Poikkeuksellisesti luentoja voidaan kuitenkin joutua järjestämään myös muina päivinä, jolloin luennot pyritään ajoittamaan siten, että poikkeavasta ajankohdasta aiheutuu osallistujille mahdollisimman vähän haittaa. Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kunkin opintojakson tentti on avoinna viiden päivän ajan, yleensä lauantaista kello 10.00 keskiviikkoon kello 19.00. Viiden päivän aikavälillä tentin voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tentti suoritetaan etäyhteydellä. Opiskelua ja tenttejä koskeviin kysymyksiin vastaa OTT Jussi Jaakkola, jolle voi myös välittää opintojaksoja koskevaa palautetta, jojaak [at] utu [dot] fi.

TOTEUTUSAIKATAULU

OSIO 1. TULOVEROTUKSEN PERUSTEET
Luennot

 • pe 9.9.2022 kello 9-16 (Jaakko Ossa), Cal2103
 • pe 23.9.2022 kello 9-16 (Jaakko Ossa), Cal2103
 • pe 30.9.2022 kello 9-16 (Jaakko Ossa), Cal2103
 • Kuulustelu: la 1.10. kello 9.00 - ke 5.10. kello 19.00

Sisältö:

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

OSIO 2. ARVONLISÄVEROTUS I
Luennot

 • pe 4.11.2022 kello 9-16 (Johanna Vuorenmaa), Cal2103
 • pe 11.11.2022 kello 9-16 (Johanna Vuorenmaa), Cal2103
 • Kuulustelu: la 12.11. kello 9.00 - ke 16.11. kello 19.00

Sisältö:

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

Seuraavat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

VARAUMA

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen sisältöä painavasta syystä, kuten lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ohjelmaan merkityt opintojaksojen alkamisajankohdat ovat alustavia, opetusaikataulu vahvistetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkamista. Opintojaksojen yhteydessä mainitut kirjat ovat kirjallisuusesimerkkejä, tenttikirjallisuus vahvistetaan jaksojen alkaessa ottaen huomioon oikeustilan muutokset sekä jakson järjestämishetkellä saatavilla oleva materiaali. Turun yliopisto jatkaa koronavirustilanteen seuraamista, ja virustilanteessa tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös Taloushallinnon verotutkinnon järjestelyihin.

TUTKINTOKOULUTUKSEN JA SIIHEN KUULUVIEN KOKONAISUUKSIEN HINNAT

Koulutus on maksullista. Opiskelija voi osallistua yksittäiseen jaksoon tai suorittaa koko tutkinnon. Hintoihin sisältyvät aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi lähiluentopäivinä. Koko tutkinnon hinta on 5.800 euroa. Hinta maksetaan kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 2.100, 2.000 ja 1.700 euroa, laskun mukaan syksyllä 2022, 2023 ja 2024 opetuksen alkamisen jälkeen.

Yksittäisten jaksojen hinta on á 550 euroa. Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero. Yksittäisten jaksojen hinta maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen lähetettävän laskun mukaan yhdessä erässä.

ILMOITTAUTUMINEN

Tutkintoon johtava koulutus ja siihen kuuluvat jaksot järjestetään, jos osanottajia on vähintään 20. Tutkintoa suorittamaan voidaan kerralla ottaa 30 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on yli 30, opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen 30.6.2022 mennessä osoitteessa konsta.utu.fi palvelutunnus TALHA22-25

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (12 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.