Palkkaa vai osinkoa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
KLT-asiantuntijoille, yrittäjäosakkaille sekä kaikille verosuunnittelukysymysten parissa työskenteleville
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tässä koulutuksessa vahivstat ja monipuolistat verosuunnittelu-osaamistasi tilanteissa, joissa mietitään, kannattaako yrittäjäosakkaan nostaa yrityksestään palkkaa vai osinkoa vai kenties molempia.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on käsitys siitä, milloin varoja kannattaa nostaa palkkana ja milloin osinkoina. Opit perustelemaan näkemyksesi palkan ja osingon vaikutuksista verosuunnittelussa ja näin vahvistat kykyäsi toimia asiakkaan kanssa esim. asiakasneuvottelutilanteessa. Opit ottamaan huomioon palkan ja osingon verosuunnitteluun vaikuttavat tekijät sekä viestimään niistä.— Koulutuksen avulla voit kehittää omaa konsultatiivista toimintatapaasi.

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin 6 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi pääset testaamaan 60 monivalintatehtävällä.

Kouluttaja on verotuksen huippuasiantuntija ja suosittu kouluttaja.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Palkka ja osinko verotuksessa – verosuunnittelun lähtökohdat

  • Palkan ja osingon erilaisuus verosuunnittelun osatekijänä
  • Palkka ja osinko verosuunnittelun välineenä

Palkan ja osingon verosuunnittelun taustatekijät ja erityistilanteet

  • Osinkoverotukseen vaikuttava nettovarallisuus ja verovuosi
  • Erityistilanteet
  • Omistus- ja yritysjärjestelyt

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen