Osinkoverotuksen erityiskysymyksiä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-kirjanpitäjille ja kaikille osingonjakokysymyksiä pohtiville
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Koulutuksessa saat tietoa osakeyhtiön varojenjaon verokysymyksistä tilanteissa, joissa on normaalia osingonjakotilanteita enemmän pohdittavaa. Saat kattavan tietopaketin osinkoverotuksen erityistilanteista, joissa on omat normaalista poikkeavat verosääntönsä, jotka pitää tuntea, jotta verotus menee oikein. Kurssin käytyäsi tiedät, miten osakkeiden kauppa vaikuttaa myyjän ja ostajan osinkoverotukseen tuoreen oikeuskäytännön perusteella. Kuulet myös mitä pitää ottaa huomioon, kun yritysmuodon muutoksen tai sulautumisen jälkeen ryhdytään jakamaan osinkoa.

MITEN?

 • Voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 5 tuntia. 
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Videoiden kesto on yhteensä 160 minuuttia.
 • Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.
 • Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisestasi, pääsääntöisesti perjantaina.
 • Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.

Kouluttaja on Taloushallintoliiton johtava veroasiantuntija ja jäsenten neuvonantaja verotus- ja kirjanpitokysymyksissä.

Verkkokurssin osoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
 • Johdanto – Osinkoverojärjestelmä Suomessa
 • Osakepääoman ja oman pääoman muutokset – nettovarallisuuslaskenta
 • Erilajisille osakkeille jaettava osinko
 • Yhtiön osakkeiden kauppa ja osingonjako
 • Omien osakkeiden hanbkinta ja lunastus sekä luovutus
 • Yritysmuodon muutos sekä sulautuminen ja jakautuminen yritysjärjestelytoimena
 • Varojenjako SVOP-rahastosta
 • Suosiva varojenjako
 • Osakkeiden lahjoitus ja osinko-oikeuden pidätys

Koulutus on julkaistu toukokuussa 2020.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen