Osakeyhtiön varojenjako ja maksukyvyn arviointi

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
KLT-asiantuntijoille ja kaikille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan osakeyhtiön varojenjakoon ja maksukyvyn arviointiin liittyvissä kysymyksissä
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Osakeyhtiössä on ennen varojenjakoa arvioitava yhtiön maksukyky. Käytännössä maksukyvyn arviointi tulee useimmiten esille osingonjaon yhteydessä, mutta myös muissa tilanteissa, kuten omien osakkeiden hankkimisen ja muun varojenjaon yhteydessä.

Maksukyvyn arvioinnin rooli korostuu silloin, kun yhtiö on epävarmassa taloudellisessa tilanteessa tai näköpiirissä on yhtiön maksukykyä heikentäviä riskejä. Yhtiön velkojien intressissä on, että maksukykyä arvioidaan riittävän huolellisesti varojenjaon yhteydessä. OYL 13:2:n maksukykytestistä on säädetty yhtiön velkojien suojaksi, ja se koskee kaikkia varojenjakotilanteita.

Koulutuksessa

 •     vahvistat osaamistasi varojenjakoon liittyvissä kysymyksissä
 •     saat tietoa, mille periaatteelle varojenjakomalli rakentuu
 •     kuulet, minkälaisia varojenjaon rajoitukset käytännössä ovat
 •     tarkastellaan maksukykytestiä poikkeusoloissa
 •     pohditaan maksukykytestin tulevaisuutta
 •     pääset testaamaan oppimaasi 60 monivalintatehtävällä

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin 4 tuntia. Voit katsoa videot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.

Kouluttajalla on vankka kokemus problematiikassa, joka liittyy varojenjakoon ja maksukyvyn arviointiin.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,7 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Yhtiön varojenjako

 •     Yritysoikeussuunnittelu & varojenjakokysymykset
 •     Velkojiensuojafunktio osakeyhtiössä
 •     Varojenjakotavat
 •     Varojenjaon päätöksenteko
 •     Vapaa oma pääoma ja yksimieliset osakkeenomistajat

Maksukykytesti varojenjaon rajoittajana

 •     Sääntely
 •     Sisältö – minkä seikkojen valossa arviointi on tehtävä?
 •     Maksukykytestin ja vähemmistöosinkosäännöksen kollisio
 •     Suorittajat – kenen velvollisuuksiin arvioinnin tekeminen kuuluu?
 •     Arvioinnin ajankohta – missä vaiheissa on arvioitava?
 •     Arvioinnin ajallinen ulottuvuus – kuinka pitkälle on arvioitava?
 •     Dokumentointi – onko arviointi dokumentoitava?
 •     Laittoman varojenjaon seuraukset ja vahingonkorvaus

Maksukykytesti poikkeusolosuhteissa (kriisit)

Maksukykytestin tulevaisuus

Tämä koulutus on julkaistu marraskuussa 2020.

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.