Osakeyhtiön tuloverotus 2020

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
KLT-kirjanpitäjille ja muille taloushallinnon ammattilaisille
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Vuosi 2020 toi osakeyhtiöiden verotukseen merkittäviä muutoksia:

 • Ehkä merkittävin muutos osakeyhtiöiden tuloverotuksessa vuosikymmeniin on tulolähdejaon poistuminen ns. EVL- ja TVL-tulolähteiden väliltä
 • Väliaikaiseksi veronhuojennusmahdollisuudeksi säädettiin irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot
 • Lisäksi ns. kapitalisaatiosopimusten uudistunut verosääntely toi muutoksia osakeyhtiöiden verotukseen

Tässä koulutuksessa kuulet näistä muutoksista ja siitä, miten muutokset vaikuttavat vuoden 2020 veroilmoittamiseen.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 4 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu kuudesta videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat käytännönläheiset monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttajana toimii verotuksen johtava asiantuntija Markku Ojala Taloushallintoliitosta. Hänen erikoisalaansa kuuluvat edunvalvonta sekä verotuksen jäsenneuvonta.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,5 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Osakeyhtiön verotus 2020:

 • Tulolähdejaon poistuminen
  • Lähtökohdat
  • Uusi omaisuuslaji – Muu omaisuus
  • Tappiot
  • Konserniavustus
 • Korotetut poistot
 • Kapitalisaatiosopimusten verosääntelyn uudistuminen

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen