Kuljetusvastuun ja toimituslausekkeiden vaikutus EU-tavarakaupan ALV-käsittelyyn

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
KLT-asiantuntijalle ja muille kokeneille taloushallinnon ammattilaisille
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Yritysten välisen EU-tavarakaupan eli yhteisökaupan ALV-säännökset muuttuivat vuoden 2020 alussa. Uudet yksinkertaistussäännöt koskevat mm. ALV-tunnistetta yhteisömyynnin verottomuuden edellytyksenä, tavaran kuljetusta koskevaa näyttöä ja ns. call off -varastoja.

Käytännössä erityisen merkittävä uusi säännös on ns. väliportaan toimija -sääntö, joka pyrkii yhdenmukaistamaan EU-tasolla tulkintaa siitä, mikä myynti katsotaan verottomaksi yhteisömyynniksi ja mikä verolliseksi kotimaan myynniksi joko tavaroiden lähtö- tai määränpäävaltiossa.

Tässä verkkokoulutuksessa käydään esimerkkien avulla kattavasti läpi kyseisen uuden säännöksen sisältöä ja sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ALV-käsittelyyn suomalaisten yritysten erilaisissa EU-kauppatilanteissa. Tarkastelussa ovat erityisesti kaupan osapuolten käyttämät toimituslausekkeet tai muuten sovitut tavaran kuljetusvastuut ja niiden vaikutus ALV-käsittelyyn tyypillisissä esimerkkitilanteissa. Kunkin tilanteen osalta käydään läpi myös oikea ALV-käsittely ja tilanteisiin mahdollisesti liittyvät ALV-riskit.

Call off -varastoja koskevaa yksinkertaistusta ei käsitellä.

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Opiskeluun kannattaa varata noin 5 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu neljästä videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttajaksi olemme valinneet arvonlisäverotuksen huippuasiantuntijan.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
  • Yhteisökaupan säännösmuutokset ja sovellettavat toimituslausekkeet
     
  • Yhteisökaupan perustilanteet
     
  • Ketjukauppatilanteet – Suomesta tehtävät myynnit
     
  • Ketjukauppatilanteet – muut tilanteet

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen