Kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotuksen uudet pelisäännöt

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Taloushallinnon ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään osaamista kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverokysymyksissä.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevat arvonlisäverosäännöt muuttuvat merkittävästi 1.7.2021 alkaen. Muutokset koskevat sekä myyntien alv-käsittelyä koskevia aineellisia säännöksiä että erityisesti sovellettavia arvonlisäverojen ilmoitus- ja maksumenettelyjä.

Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään erityisesti suomalaisten yritysten ja muiden verovelvollisten kannalta olennaisia muutoksia. Myös muita tärkeimpiä muutoksia käsitellään pääpiirteissään.
Muutoksiin ja niiden käytännön vaikutuksiin perehtyminen on erityisen tärkeää niille yrityksille, jotka myyvät tavaroita kuluttajille toisiin EU-maihin ns. verkko-/postimyyntinä. Myös tilitoimistojen on tärkeää ymmärtää muutosten käytännön vaikutukset ja ohjeistaa asiakkaitaan muutoksista jo ennakkoonkin.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 5 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu viidestä videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat 44  monivalintatehtävää malliratkaisuineen.

Kouluttajaksi olemme valinneet arvonlisäverotuksen huippuasiantuntijan.

Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Muutokset pääpiirteissään ja uusi etämyynnin käsite

 • EU:n etämyyntidirektiivien täytäntöönpano
 • Muutosten tausta ja tavoitteet
 • Tärkeimmät uudet säännökset ja muutokset; hallituksen esitys
 • Uudet tärkeät käsitteet: Yhteisön sisäinen tavaran etämyynti ja maahantuotavien tavaroiden etämyynti
 • Muutosten aikataulu ja voimaantulo

Tavaroiden etämyynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin

 • Ns. kaukomyyntisääntöjen kumoaminen
 • Tavaroiden yhteisön sisäistä etämyyntiä koskeva uusi säännöstö
 • Tavaroiden etämyynnin verotuspaikka – verotus kulutusvaltiossa (määränpäävaltiossa)
 • Myynteihin sovellettava verokanta – kulutusvaltion verokantojen soveltaminen käytännössä
 • Uusi 10 000 euron verovelvollisuuden alaraja
 • Käytännön esimerkkejä uusien säännösten soveltamisesta
 • Siirtyminen nykymenettelyistä uusiin – käytännön kysymyksiä

Unionin erityisjärjestelmän (One Stop Shopin) soveltamisalan laajentaminen

 • Yhteisön sisäisten tavaran etämyyntien ilmoittaminen erityisjärjestelmässä
 • Kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille toisissa EU-maissa myytävien palvelujen ilmoittaminen erityisjärjestelmässä – mitä palveluita erityisjärjestelmä jatkossa koskee
 • Erityisjärjestelmään rekisteröityminen 1.4.2021 alkaen
 • Erityisjärjestelmän alv-ilmoitus ja sen tietosisältö – mitä tietoja järjestelmässä ilmoitetaan ja milloin
 • Erityisjärjestelmän käytännön kysymyksiä
 • Verohallinnon ohjeistus

Ei-verovelvollisten maahantuonnin uudet menettelyt

 • Vähäarvoisten lähetysten maahantuonnin verovapauden kumoaminen
 • Maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä koskeva uusi säännöstö
 • Vähäarvoisten lähetysten maahantuonnin ilmoitusmenettelyt ja verojen maksumenettelyt

 Muita uusia säännöksiä pääpiirteissään ja yhteenveto

 • Sähköisten rajapintojen (markkinapaikkojen) verovelvollisuus - mihin ja kenen myynteihin säännös soveltuu
 • Tavaran myynti sähköisen rajapinnan kautta – tavaran ”todellisen” myyjän ja sähköisen rajapinnan vastuut ja velvollisuudet
 • Ahvenanmaata koskevat muutokset ja uudet menettelyt
 • Ns. kolmansien maiden erityisjärjestelmän soveltamisalan laajentaminen
 • Yhteenveto – miten tuleviin muutoksiin tulisi valmistautua

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen