Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus käytännössä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle ja muille taloushallinnon ammattilaisille
9/10
Kurssiarvio: 
9

MIKSI?

Tämän tehokkaan verkkokurssin avulla syvennät kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen osaamistasi. Kurssi auttaa sinua hallitsemaan kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen käytännön kysymykset omassa työympäristössäsi. Voit kehittää valmiuksiasi käsiteltävästä aiheesta, vaikka omaan työhösi ei tällä hetkellä sisältyisikään kaikentyyppisiä kansanvälisiä tilanteita.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.

Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat lukuisat esimerkit pohdintoineen sekä yli 50 monivalinta- ja avointatehtävää malliratkaisuineen.

Aihe on jaettu kahteen pääalueeseen

 • tavaroiden kansainväliseen kauppaan
 • palvelujen kansainväliseen kauppaan.

Kurssin aikana kutakin asiakokonaisuutta tarkastellaan sekä yleis- ja erityissäännösten että kirjanpidon ja raportoinnin näkökulmasta.

Kurssin käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

 
Tavaroiden kansainvälinen kauppa

Yhteisökauppa eli EU:n sisäkauppa

 • Yhteisömyynti
 • Kaukomyynti
 • Yhteisöhankinta
 • Kolmikantakauppa
 • Toimitus paikoilleen asennettuna

Yhteisön ulkopuolinen kauppa eli vienti- ja tuontikauppa

 • Myynti yhteisön ulkopuolelle
 • Ostot yhteisön ulkopuolelta
 • Maahantuonti ja yhteisökauppa


Palvelujen kansainvälinen kauppa

 • Kiinteistöön kohdistuvat palvelut
 • Kuljetuspalvelu ja sen liitännäispalvelut
 • Irtaimeen esineeseen kohdistuvat palvelut
 • Kuljetusvälineiden vuokrauspalvelut
 • Opetus-, kulttuuri- ja viihdepalvelut
 • Ravintola- ja ateriapalvelut
 • Matkatoimistopalvelut
 • Immateriaalipalvelut
 • Muut palvelut

Ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.