Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti

0/10
Kurssiarvio: 
0
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 2 Ammattilaistaso
KLT-kirjanpitäjille ja kaikille taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa tilinpäätös- ja verosuunnitteluosaamistaan

MIKSI?

Verkkokurssilla tarkastellaan käytännönläheisesti ja perusteellisesti pk-yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelua.

Kurssilla syvennät osaamistasi tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittamisessa. Kurssin käytyäsi hallitset entistä paremmin eri yritysmuotojen tilinpäätös- ja verosuunnitteluun liittyviä asioita.

Opit lukuisia suunnittelukohteita ja näkökulmia ja saat asiakastapaamisiin soveltuvia työkaluja. Opit käsittelemään tilinpäätöstä ja verotusta kokonaisuutena, mutta samalla kykenet erottamaan näiden mahdolliset erilaiset tavoitteet ja tarkoitukset. Hahmotat tilinpäätös- ja verosuunnittelun perustasoina sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytykset. Samalla vahvistat myös tavoitteisiin liittyvien keinovalikoimiesi kokonaisuutta.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa videot läpi useita kertoja. Oppimistasi tukevat lukuisat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija ja arvostettu kouluttaja.

Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisestasi pääsääntöisesti perjantaina. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.

Verkkokurssin osoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto

Kurssi luetaan KLT-ylläpitokoulutukseen (1 pv).

Kouluttajat: 
Kari Alhola
KTM, veroasiantuntija
Alhola Consulting Oy
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää videoluennot, ladattavan kurssimateriaalin sekä harjoitustehtäviä mallivastauksineen
Hinta (ei jäsen): 
290 € + alv
Jäsenhinta: 
250 € + alv
KLT-hinta: 
250 € + alv
Kurssin ohjelma: 

Johdanto – Tilinpäätös- ja verosuunnittelun lähtökohdat
-    Mitkä ovat tilinpäätös- ja verosuunnittelun lähtökohdat

 • Tavoitteet lähtökohtana
  • Kirjanpidollinen ja verotuksellinen tavoite
  • Yrittäjän ja yrityksen tavoitteet
  • Muut tavoitteet
 • Tavoitetulos ja sen asettaminen
 • Tavoitteellinen varallisuusasema
 • Yrittäjän tavoitteet

-    Milloin tilinpäätös- ja verosuunnittelua tulee harjoittaa

 • Ennen tilinpäätöstä – mahdollisuudet
 • Tilinpäätöksessä – mahdollisuudet
 • Tilikauden jälkeen – mahdollisuudet

 Tilinpäätös- ja verosuunnittelun joustokohdat
-    Tulolaskelma ja verotettava tulo

 • Tilinpäätöstuloksen suunnittelu – arvostus- ja jaksotuskysymykset
 • Verotettavan tulon suunnittelu – arvostus- ja jaksotuskysymykset
 • Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteensovittaminen

-    Tase ja taseen verosidonnaisuus

 • Taseen yhtiöoikeudelliset vaikutukset ja vaatimukset
 • Taseen verokysymykset ja nettovarallisuus

Eri yritysmuotojen tilinpäätös- ja verosuunnittelu
-    Elinkeinonharjoittaja
-    Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
-    Osakeyhtiö
-    Pitkän aikavälin tilinpäätös- ja verosuunnittelun kehikko esimerkkeineen

Kurssin julkaisuajankohta on 30.11.2018.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

ILMOITTAUDU

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen