Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus käytännössä

9/10
Kurssiarvio: 
9
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 3 Syventävä taso
KLT-asiantuntijalle ja muille taloushallinnon ammattilaisille

MIKSI?

Tämän tehokkaan verkkokurssin avulla syvennät kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen osaamistasi. Kurssi auttaa sinua hallitsemaan kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen käytännön kysymykset omassa työympäristössäsi. Voit kehittää valmiuksiasi käsiteltävästä aiheesta, vaikka omaan työhösi ei tällä hetkellä sisältyisikään kaikentyyppisiä kansanvälisiä tilanteita.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.

Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat lukuisat esimerkit pohdintoineen sekä yli 50 monivalinta- ja avointatehtävää malliratkaisuineen.

Aihe on jaettu kahteen pääalueeseen

 • tavaroiden kansainväliseen kauppaan
 • palvelujen kansainväliseen kauppaan.

Kurssin aikana kutakin asiakokonaisuutta tarkastellaan sekä yleis- ja erityissäännösten että kirjanpidon ja raportoinnin näkökulmasta.

Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisestasi, pääsääntöisesti perjantaina. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.

Verkkokurssin osoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto

Kurssin käytäntöön soveltuvuuden varmistaa tilitoimistotyön vaatimukset perusteellisesti tunteva veroasiantuntija.

Kurssi luetaan KLT-ylläpitokoulutukseen (1 pv).

Kouluttajat: 
Kari Alhola
KTM
Alhola Consulting Oy
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää videoluennot, ladattavan kurssimateriaalin sekä harjoituksia ja tehtäviä mallivastauksineen.
Hinta (ei jäsen): 
260 € + alv
Jäsenhinta: 
220 € + alv
KLT-hinta: 
220 € + alv
Kurssin ohjelma: 

 
Tavaroiden kansainvälinen kauppa

Yhteisökauppa eli EU:n sisäkauppa

 • Yhteisömyynti
 • Kaukomyynti
 • Yhteisöhankinta
 • Kolmikantakauppa
 • Toimitus paikoilleen asennettuna

Yhteisön ulkopuolinen kauppa eli vienti- ja tuontikauppa

 • Myynti yhteisön ulkopuolelle
 • Ostot yhteisön ulkopuolelta
 • Maahantuonti ja yhteisökauppa


Palvelujen kansainvälinen kauppa

 • Kiinteistöön kohdistuvat palvelut
 • Kuljetuspalvelu ja sen liitännäispalvelut
 • Irtaimeen esineeseen kohdistuvat palvelut
 • Kuljetusvälineiden vuokrauspalvelut
 • Opetus-, kulttuuri- ja viihdepalvelut
 • Ravintola- ja ateriapalvelut
 • Matkatoimistopalvelut
 • Immateriaalipalvelut
 • Muut palvelut

 

Tämän kurssin julkaisupäivä on 7.4.2017.

ilmoittaudu:
 

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.