Uusi Yhteistoimintalaki

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille sekä yritysjohdolle
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Koulutuksessa opit, millaisia velvollisuuksia ja oikeuksia yhteistoimintalaki tuo työnantajalle. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Koulutuksessa käydään läpi uuden yhteistoimintalain sisältö ja muutokset aikaisempaan lakiin.

Koulutuksessa käsitellään omina kokonaisuuksinaan uusi jatkuvan vuoropuhelun velvollisuus, muutosneuvottelut sekä henkilöstön hallintoedustus. Koulutus toimii myös eri yhteistoimintamenettelyiden kattavana peruskoulutuksena.

Työnantajan uutena velvollisuutena on käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Vuoropuheluun liittyy myös tiedonantovelvollisuuksia ja työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen, joiden sisältö käsitellään koulutuksessa.

Työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut ovat jatkossa muutosneuvotteluita. Muutosneuvottelut on käytävä myös silloin, kun työnantaja harkitsee muita työntekijöiden asemaan vaikuttavia olennaisia muutoksia kuin työvoiman vähentämistä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisten muutosneuvottelujen vaatimukset ja niiden prosessi.

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutusvideoiden kesto yhteensä: 3 tuntia 20 minuuttia

Koulutus sisältää videoiden lisäksi harjoituksia.

Koulutuksessa on neljä osaa:

  1. Yhteistoimintalain uudistuksen tavoitteet, lain rakenne, soveltamisala ja yleiset säännökset
  2. Jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla
  3. Muutosneuvottelut
  4. Henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa

Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.

Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen