Palkkahallinnon HR-palvelut

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
PHT:lle ja muille palkka-ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, palka- ja henkilöstöhallinnon palvelun tuottajille sekä tilitoimistoyrittäjille ja -johdolle
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Palkka-asiantuntijoiden osaamiselle asetetaan yhä suurempia odotuksia. Sinun tulee olla palkkaprosessin asiantuntija ja aktiivinen kehittäjä, joka tuntee hyvin palkkaukseen liittyvät keskeiset HR-asiat ja joka tuottaa oikeanlaista tietoa muulle organisaatiolle. Sinun tulee ymmärtää, miten palkkahallinto linkittyy liiketoiminnan eri osioihin ja nähdä siitä syntyvä kokonaiskuva.

Tule kuulemaan, mitä hyötyä on kattavasta henkilöstöraportoinnista ja mitä sellainen sisältää. Jos taas harkitset palkkahallinnon ulkoistamista, sinulla on hyvä olla selkeä kuva, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten yhteistyön toimivuus varmistetaan.

Tällä kurssilla varmistat, että palkkaukseen liittyvät henkilöstöasiat hoidetaan asiakasyrityksessäsi tai omassa organisaatiossasi laadukkaasti vahvistaen työnantajakuvaa, yrityksen kannattavuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä.

Kurssin oppien avulla pystyt

 • palvelemaan asiakastasi myös palkkaprosessiin liittyvissä HR-kysymyksissä.
 • tuottamaan ja kehittämään asiakasyrityksesi henkilöstöön liittyviä HR-raportteja ja mittareita

Lisäksi kurssi auttaa sinua omassa yrityksessäsi

 • varmistamaan hyvän työnantajakuvan hoitamalla oman organisaatiosi palkkaprosessin laadukkaasti
 • ymmärtämään palkkaprosessiin kiinteästi liittyvät HR-asiat ja vaatimaan niiden hoitamista myös palveluntarjoajalta.
 • tulkitsemaan henkilöstöön liittyviä raportteja ja mittareita

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työsopimuksen laatimiseen liittyviä asioita tulee hallita?
 • Mitä asioita henkilöstöstä pitäisi raportoida?
 • Mitä työnantajan lakisääteisiä velvoitteita pitäisi hallita?
 • Mitkä ovat palkkaprosessin HR-roolit nyt ja tulevaisuudessa?
 • Mitä alihankintana ostetttu palvelu käytännössä tarkoittaa ja mitä erityistä on syytä huomioida toimittajan valinnassa ja palvelusopimuksessa?

Miten?

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Päivä sisältää paljon kysymyksiä, pohdintoja ja keskusteluja sekä lyhyen ennakkokartoituksen.Tietokoneessa on hyvä olla mikrofoni, jotta voit osallistua näppärimmin keskusteluun.

Kouluttaja on innostava oivalluttaja, jolla on pitkä kokemus taloushallinnon ja johtamisen eri osa-alueilta ja kouluttajana toimimisesta.

Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

09.00 – 16.00 Luennot
Päivän aikana on useita eri pituisia taukoja.

Palkkahallinnon HR-asiat

 • Erilaiset työsuhteen muodot
 • Työsopimuksen laatiminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö
 • Palkkapolitiikka: palkkatason määrittelyyn liittyvät tekijät, työsuhde-edut, palkitseminen jne.
 • Sairaslomat, vanhempainvapaat yms.
 • Irtisanominen ja siihen liittyvä lainsäädäntö sekä muut keskeiset lakisääteiset suunnitelmat

Henkilöstöraportointi

 • Henkilöstötilinpäätös vs. henkilöstöraportti
 • Avainmittarit liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Palkka-asiantuntijan HR-roolit

 • Mitä erilaisia HR-rooleja palkka-asiantuntijan pitää hallita?
 • Eri roolien kehittämistarpeet nyt ja tulevaisuudessa

Palkkahallintopalvelu alihankintana tai alihankintana ostettu palvelu

 • Ulkoistusta harkitseville: keskeiset huomioon otettavat seikat
 • Ulkoistus- ja palvelutasosopimuksissa huomioitavat asiat

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.