Lomautusprosessi

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Lomautusprosessi käytännönläheisesti palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille sekä yritysjohdolle
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Heikkenevässä taloustilanteessa moni yritys joutuu karsimaan kulujaan ja lomauttamaan henkilöstöään. Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja saa työsopimuslaissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä keskeyttää työn ja palkanmaksun ja työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa.

Tässä koulutuksessa opit keskeiset asiat, jotka lomautusprosessissa tulee ottaa huomioon. Prosessiin sisältyy tärkeitä aikarajoja, joiden huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Koulutus antaa valmiudet tiedostaa tilanteet, joihin on reagoitava ja joissa on osattava toimia oikein. Koulutuksen käytyäsi pystyt tarvittaessa neuvomaan ja seuraamaan muita lomautusprosessin kanssa toimivia.

Koulutus on suunnattu palkka- ja henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville, jotka työssään ohjaavat yrityksiä lomautuksiin liittyvissä asioissa tai vastaavat niiden seurannasta. Koulutus sopii myös yritysjohdolle, joka haluaa selkeän kuvan lomautuksen käytännön toimista.
 

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 2,5 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu kolmesta videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttaja on pitkän linjan tilitoimistoammattilainen ja kokenut palkkahallintoalan kouluttaja.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.

Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (0,3 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille sekä yritysjohdolle
Kurssin ohjelma: 

Lomautusprosessi

  • Erilaiset lomautustyypit
  • Lomautuksen aikarajat, suunnittelu
  • Lomautuksen vaikutus vuosilomaan
  • Lomautuksen seuranta
  • Työntekijän oikeudet

 

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen