Kilpailukiellot ja liikesalaisuudet työsuhteessa

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille, yritysjohdolle, esihenkilöille ja HR-päälliköille
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Koulutuksessa opit, miten työntekijän sivutoimia ja kilpailevaa toimintaa kohdellaan lainsäädännössä ja miten työnantaja voi suojata liikesalaisuuksiaan.
 
Koulutuksessa käsitellään kattavasti työsopimuslain kilpailevan toiminnan kiellon ja kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn sisältöä ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi liikesalaisuuksien eri lakeihin perustuva suoja.

Lakisääteisen suojan lisäksi kilpailevaa toimintaa voidaan rajoittaa ja liikesalaisuuksia suojata erilaisilla sopimuksilla. Sopimusten osalta koulutuksessa käsitellään kilpailukieltosopimuksien, houkuttelukiellon ja salassapitosopimuksen välistä suhdetta ja niitä koskevaa sääntelyä. Myös eri sopimusten tyypilliset piirteet tulevat tutuksi.

Koulutuksessa käsitellään myös 1.1.2022 voimaantulevan kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen sisältö seikkaperäisesti. Muutoksella laajennetaan korvausvelvollisuus koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Siirtymäajan jälkeen korvausvelvollisuutta sovelletaan myös takautuvasti ennen 1.1.2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin.
 

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutukseen kannattaa varata noin 6 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa videot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat käytännönläheiset esimerkit ja tehtävät malliratkaisuineen.

Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.

Kouluttaja on työoikeuteen erikoistunut lakimies, jolla on pitkä palkkahallintoalan koulutuskokemus. Kouluttaja on myös osallistunut liikesalaisuuslain ja kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen valmisteluun.

Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Koulutus sisältää kuusi osa-aluetta.

  1. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteessa
  2. Kilpailukieltosopimus ja houkuttelukielto
  3. Korvausvelvollisuus kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin (lakimuutos 1.1.2022)
  4. Liikesalaisuuksien lakisääteinen suoja
  5. Työntekijän salassapitovelvoitteet ja salassapitosopimukset
  6. Tehtävät

Koulutus julkaistu 11/2021.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen