Henkilöstöasiantuntijavalmennus

 • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Koulutusohjelmat ja valmennukset
Esimiehille, henkilöstö- ja HR-asiantuntijoille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Taloushallintoliitto ja Verutum ovat yhdessä kehittäneet tilitoimistoalalle suunnatun valmennusohjelman, joka antaa konkreettisia työkaluja HR-ammattilaisen arkipäivän työkäytäntöihin.
 
Osallistumalla valmennukseen kartutat omia asiantuntijavalmiuksiasi sekä ammattitaitoasi vaativiin henkilöstöalan tehtäviin. Valmennuksen tavoitteena on kehittää henkilöstötyötä organisaation menestystekijänä.
 
Valmennusohjelman aikana osallistujat tuotteistavat ja vievät käytäntöön uusia henkilöstöasiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille.

 

MIten?

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennusohjelman kesto on  noin 1,5 vuotta ja lähiopintopäiviä on noin 10 kpl. Lisäksi näyttötutkinnon ohjausta järjestetään erikseen sovittavasti.
 
Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. Ohjelman kouluttajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita!
 
Valmennus järjestetään pääkaupunkiseudulla, mutta kevään tapaamiset järjestetään etäyhteydellä.
 
Ilmoittaudu pian varmistaaksesi opiskelupaikkasi oppisopimusrahoituksella. Rahoitusjärjestelyt hoitaa Verutum Oy.
 
Lisätiedot ja hakeutumiset:
Jouni Vilkko, Verutum Oy,  041 4529 268, jouni [dot] vilkko [at] verutum [dot] fi (subject: TAL%20Business%20Advisor)
 
Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (8 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

SISÄLTÖ

ORIENTAATIO / HENKILÖSTÖTYÖ ORGANISAATION MENESTYSTEKIJÄNÄ osa 1   
 • Orientaatio koulutukseen ja näyttötutkintoon
 • Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan suuntaviiva
 • HR:n rooli strategian uudistajana ja toteuttajana
 •  Toimialastandardi TAL-STA ja HR-palvelut
 • Henkilöstö menestystekijänä: keinoja ja käytäntöjä, innovatiivisuus, sitoutunut yhteisö ja osallistaminen
 • Henkilöstötyön mittaaminen ja arvioiminen
 • Esimiehen tukeminen henkilöstötyöllä
 • Työhyvinvointia lisäävien toimintamallien kehittäminen, varhaisen välittämisen malli, terveys ja työkyky

TOIMIVAT HR-PROSESSIT   

 • Henkilöstöprosessin eri vaiheissa onnistuminen
 • HR-vuosikello osana työkäytäntöjen kehittämistä
 • Henkilöstömenettelyt ja työkalut, henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen, suorituksen ja osaamisen hallinta: koulutussuunnittelu ja -koordinointi
 • Oman organisaation nykytilanne henkilöstösuunnittelun ja osaamisen näkökulmasta, tulevaisuuden osaamistarpeet
 • Rekrytointi ja perehdytys
 • Suorituksen ja osaamisen hallinta: koulutussuunnittelu ja –koordinointi

HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT osa 1   

 • Asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi – henkilöstöasiantuntijapalveluiden tuotteistaminen
 • HR-palveluiden palvelumuotoilu; asiakaslähtöisten HR-palvelukokonaisuuksien kehittäminen

HENKILÖSTÖASIANTUNTIJAN TALOUSOSAAMINEN   

 • Henkilöstö investointina
 • Henkilöstön tuottavuuden mittarit, analyysit, raportit
 • Työajan hallinta, matkustuksen hallinta, henkilökuntaedut ja -verotus
 • Henkilöstötilinpäätös

TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN TEHOPAKETTI JA YT-LAKI VOIMAVARANA   

 • Työlainsäädäntö ja viranomaiset
 • Työehtosopimuksen merkitys
 • Työsuhteen elinkaari – juridinen tarkastuskulma
 • YT-laki voimavarana

HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT osa 2   

 • HR-asiantuntijapalvelu myyntikuntoon
 • Kehitetyn HR-palvelun ”jalkauttaminen”; asiakaspilotointi

KEHITTÄMISPROJEKTIT KÄYTÄNTÖÖN  

Javascript is required to view this map.