Työlainsäädäntö tutuksi – työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Kurssin avulla hankit itsellesi kokonaisvaltaisen ymmärryksen palkka- ja henkilöstöhallinnon työtehtäviin liittyvistä tärkeimmistä ja keskeisimmistä laeista. Tutustut käytännönläheisesti työlainsäädäntöön pykälä pykälältä ja opit, mistä lainkohdasta löydät vastaukset työsuhteeseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyviin kysymyksiin. Pääset myös testaamaan tietämystäsi laaja-alaisen tehtävistön parissa. Tämän kurssin käytyäsi hallitset työlainsäädännön sisällöt ja olet valmis soveltamaan saatuja oppeja käytännön työssäsi.

MIten?

 • Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia.
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.
 • Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.
 • Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Voit testata omaa oppimistasi laajalla 200 kysymyksen tehtävämateriaalilla.
 • Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.
Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille
Kurssin ohjelma: 

Kurssi sisältää kattavat videoesitykset ja kysymykset seuraavista teemoista:

Työsopimuslaki

 • Työsuhteen keskeiset ehdot
 • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet työsuhteessa
 • Työsuhteen päättyminen ja irtisanominen
 • Työsopimuksen suhde työehtosopimukseen

Työaikalaki

 • Työaikalain mukainen työaika
 • Enimmäistyöaika
 • Lisä- ja ylityö
 • Liukuvasta työajasta sopiminen
 • Työaikapankki
 • Työaikalaista poikkeava sopiminen
 • Työaikakirjanpito

Vuosilomalaki

 • Loman määräytymisvuosi
 • Lomakausi
 • Lomien ansaitseminen
 • Lisävapaapäivien käsittely
 • Milloin lomia saa pitää
 • Vuosilomapalkan laskeminen
 • Vuosilomakirjanpito

Koulutus on julkaistu päivitettynä huhtikuussa 2020.

 

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen