Työlainsäädäntö tutuksi – työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki

PHT-ylläpitokoulutus: 
Kyllä
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Kurssin avulla hankit itsellesi kokonaisvaltaisen ymmärryksen palkka- ja henkilöstöhallinnon työtehtäviin liittyvistä tärkeimmistä ja keskeisimmistä laeista. Tutustut käytännönläheisesti työlainsäädäntöön pykälä pykälältä ja opit, mistä lainkohdasta löydät vastaukset työsuhteeseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyviin kysymyksiin. Pääset myös testaamaan tietämystäsi laaja-alaisen tehtävistön parissa. Tämän kurssin käytyäsi hallitset työlainsäädännön sisällöt ja olet valmis soveltamaan saatuja oppeja käytännön työssäsi.

MIten?

 • Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 6 tuntia.
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.
 • Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.
 • Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Voit testata omaa oppimistasi laajalla 170 kysymyksen tehtävämateriaalilla.
 • Verkkokurssin kirjautumisosoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto
 • Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi pian ilmoittautumisesi jälkeen, pääsääntöisesti perjantaisin.
 • Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.
Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille
Kurssin ohjelma: 

Kurssi sisältää kattavat videoesitykset ja kysymykset seuraavista teemoista:

Työsopimuslaki

 • Työsuhteen keskeiset ehdot
 • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet työsuhteessa
 • Työsuhteen päättyminen ja irtisanominen
 • Työsopimuksen suhde työehtosopimukseen

Työaikalaki

 • Työaikalain mukainen työaika
 • Lisä- ja ylityö
 • Työaikalaista poikkeava sopiminen
 • Työaikakirjanpito
 • Työaikalain muutokset 1.1.2020

Vuosilomalaki

 • Loman määräytymisvuosi
 • Lomakausi
 • Lomien ansaitseminen
 • Milloin lomia saa pitää
 • Vuosilomapalkan laskeminen
 • Vuosilomakirjanpito

Kurssi on julkaistu toukokuussa 2019.

ILMOITTAUDU

 

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen