Yrityksen arvonmääritys osakekaupassa ja rahoitusjärjestelyissä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle ja kokeneelle taloushallinnon ammattilaiselle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Koulutus sopii taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat auttaa pk-yrityksiä ja yrittäjiä tilanteissa, joissa joudutaan arvioimaan yrityksen arvoa.

Näitä tilanteita ovat mm. osakekaupat, liiketoimintakaupat, osakeannit ulkopuolisille rahoittajille, sukupolvenvaihdokset sekä erilaiset yritysjärjestelytilanteet. Usein näissä tilanteissa yrittäjät kysyvät omalta tilitoimistoltaan ja kirjanpitäjältään näkemystä yrityksen arvosta.

Yrityksen arvonmäärityksen voidaankin todeta olevan yksi tapa monipuolistaa perinteistä tilitoimistopalvelua konsultatiiviseen suuntaan. Näin tilitoimisto voi toimia yrittäjän kumppanina kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa – myös siinä tilanteessa, kun on aika vaihtaa omistajaa tai ottaa mukaan uusia rahoittajia.

Miten?

Koulutukseen osallistutaan etänä Microsoft Teamsin kautta.

Käytännönläheisen koulutuksen luennoijaksi on valittu kouluttaja, jolla on pitkä kokemus pk-yritysten talousjohtamisen työkaluista.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

09.00 – 15.45 Luennot
08.50 – 09.00 Yhteyksien testaus
12.00 – 12.45 Lounastauko
14.20 – 14.40 Tauko

Erilaiset arvonmääritysmallit ja niiden taustalla olevat teoriat (substanssi- ja tuottoarvo)

Tappiollisen tai voimakkaasti kasvavan (start-up) yrityksen arvonmääritys

Oman pääoman (osakekannan) ja liiketoiminnan arvonmäärityksen ero

Yrityksen arvo rahoitustilanteessa (osakeannissa)

Arvonmäärityksen ja rahoitusinstrumenttien suunnittelun erityiskysymykset

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.