Talouden suunnittelu päätöksenteon perustana

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Taloushallinnon ammattilaiselle, joka haluaa oppia auttamaan organisaatiota sen liiketoiminnan kehityksen ennustamisessa ja arvioinnissa.
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Tämä koulutus sopii sinulle, kun haluat

 • tehostaa ja kehittää raportoinnin ja talousjohtamisen prosesseja
 • auttaa omaa tai asiakasyritystäsi muodostamaan käsityksen tämän lähitulevaisuuden taloudellisesta asemasta ja tekemään päätöksiä toimenpiteistä, joilla tähdätään asetettuihin tavoitteisiin.
 • olla asiakkaallesi enemmän kuin lakisääteisten palvelujen tuottaja ja auttaa asiakastasi menestymään
 • rakentaa, visualisoida ja automatisoida raportteja

Koulutuksessa vahvistat tietojasi talousjohtamisen lainalaisuuksista. Talouden arviointi ja tulevaisuuden ennustaminen ovat avainasemassa yrityksen päätöksenteossa.  Mutta ilman kunnollista työkalua tämä on haasteellista. Koulutuksessa pääpaino onkin Finadeckin Talousjohtamisen ohjelmiston haltuunotossa.

Nyt saat 2 kk:n ajaksi käyttöösi työkalut operatiivisen liiketoiminnan sekä talouden lukujen raportointiin, budjetointiin sekä kassa- ja tase-ennusteiden tekemiseen. Työkalulla muutat yrityksen tavoitteet mitattaviksi mittareiksi. Sen avulla sinun on helppo arvioida eri skenaarioiden ja yksittäisten tekijöiden vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Kattavan budjetoinnin ja  säännöllisten ennusteiden avulla autat omaa organisaatiotasi tai asiakastasi ohjaamaan toimintaansa haluttuun suuntaan. Tästä on lupa innostua!

Miten?

Tämä käytännönläheinen koulutus on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta noin puolen päivän mittaisesta etäpäivästä. Päivien välillä osallistujat  hyödyntävät oppimaansa käytännössä harjoittelemalla työkalun käyttöä itsenäisesti yrityksen omilla tai asiakkaidensa tiedoilla. Valmistuneita ennusteita / raportteja hyödynnetään lähipäivissä.

Tarvitset kurssille oman tietokoneen.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (2 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

1. LÄHIPÄIVÄ (26.5.2021, klo 9.00 – n. 13.00)

Tavoite: Perehtyminen työkalun käyttöön. Sinulla on yksi tai useampi raportti ja valmiudet esitellä se esimerkiksi johtoryhmälle tai asiakkaallesi. Ymmärrät tekemäsi raportit ja osaat vastata tyypillisiin kysymyksiin.  

 • Johdanto
 • Talouden ja operatiivisen liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta
  • Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus, pääoman käyttö
  • Operatiivisen liiketoiminnan keskeisimmät mittarit, kuten esim.
   • Asiakashankintaan liittyvät kustannukset / uudet asiakkaat CAC (Customer acquisition cost)
   • Keskimääräinen tulo / asiakas ARPA (Average Revenue Per Account)
   • LTV (Customer Lifetime Value)
   • Liikevaihto / tehty työtunti
   • Käyttökate / ajetut konetunnit
   • Energiakustannukset / m2
  • Operatiivinen kassavirta
 • Käytännön harjoituksia työkalulla
  • Havainnollistavan dashboard näkymän luonti ja läpikäynti
  • Toimiala- ja kilpailijavertailu
  • Arvonmääritys

VÄLITEHTÄVÄ
Finadeckissa rakennettujen dashboardien ja raporttien läpikäynti oman organisaation / asiakkaan kanssa työkalua hyödyntäen.
Tavoite: Osaat

 • ehdottaa asiakasyrityksellesi keskeisiä operatiivisen liiketoiminnan tunnuslukuja
 • esitellä tekemäsi raportin esimerkiksi johtoryhmälle tai asiakkaallesi
 • kertoa talouden keskeisten tunnuslukujen (kassa, kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus) vuorovaikutussuhteista
 • kertoa kuinka kohdeyrityksen talous kehittyy muihin toimialalla toimiviin samankokoisiin yhtiöihin tai kilpailijayrityksiin verrattuna
 • kertoa kuinka kohdeyrityksen arvo on kehittynyt ja kuinka arvo tulee laaditun budjetin myötä kehittymään yleisten arvonmääritysmallien mukaan
 • vastata tyypillisiin kysymyksiin raportteja koskien  

2. LÄHIPÄIVÄ (10.6.2021, klo 9.00 – n. 13.00)

Tavoite: Osaamisesi syveneminen talouden suunnittelussa, perehtyminen työkalun käyttöön. Ymmärrät tekemäsi budjetin ja ennusteen ja osaat vastata tyypillisiin kysymyksiin.

 • Budjetointi
  • Budjetoinnin ja ennustamisen taustalla olevat tekijät
  • Budjetoinnin rooli liiketoiminnan suunnittelussa
  • Budjetointimenetelmät
 • Käytännön harjoituksia työkalulla
  • Tuloksen budjetointi ja ennusteiden päivittäminen
  • Skenaariot ja laskentakohteet
  • Investointien - ja rahoitusrakenteen suunnittelu
  • Raportointi ja seuranta

VÄLITEHTÄVÄ
Työkalun käytön itsenäinen harjoittelu oman organisaation / asiakkaan taloushallinnon luvuilla.
Tavoite: Osaat

 • luoda budjetin ja ylläpitää ennusteita
 • syöttää aktiivisten tase-erien poistosuunnitelmat
 • syöttää suunnitellun investoinnin sekä rahoituksen lähteet
 • muodostaa sekä tämänhetkistä että tulevaa taloudellista tilaa kuvaavan raportin

3. LÄHIPÄIVÄ (16.6.2021, klo 9.00 – n. 13.00)

Tavoite: Valmiudet soveltaa opittua käytännössä ja tuotteistaa palvelu osaksi omaa liiketoimintaa

 • Kokemusten jakaminen ja toinen toisilta oppiminen
 • Oman raportin / ennusteen esittäminen
 • Palvelun tuotteistaminen
 • Vakuuttava esiintyminen
   

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.