Talouden suunnittelu päätöksenteon perustana

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Taloushallinnon ammattilaiselle, joka haluaa oppia auttamaan organisaatiota sen liiketoiminnan kehityksen ennustamisessa ja arvioinnissa.
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Tämä koulutus sopii sinulle, kun

 • tahdot auttaa omaa tai asiakasyritystäsi muodostamaan käsityksen tämän lähitulevaisuuden taloudellisesta asemasta ja tekemään päätöksiä toimenpiteistä, joilla tähdätään asetettuihin tavoitteisiin.
 • haluat olla asiakkaallesi enemmän kuin lakisääteisten palvelujen tuottaja ja auttaa asiakastasi menestymään.

Tässä koulutuksessa vahvistat tietojasi talousjohtamisen lainalaisuuksista. Tulevaisuuden arviointi ja ennustaminen ovat avainasemassa yrityksen päätöksenteossa.  Mutta ilman kunnollista työkalua tämä on haasteellista. Koulutuksessa pääpaino onkin Finadeckin Talousjohtamisen ohjelmiston haltuunotossa.

Nyt saat 2 kk:n ajaksi käyttöösi työkalut raportointiin, budjetointiin sekä kassa- ja tase-ennusteiden tekemiseen. Työkalulla muutat yrityksen tavoitteet mitattaviksi mittareiksi. Työkalun avulla sinun on helppo arvioida eri skenaarioiden ja yksittäisten tekijöiden vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Kattavan budjetoinnin ja  säännöllisten ennusteiden avulla autat omaa organisaatiotasi tai asiakastasi ohjaamaan toimintaansa haluttuun suuntaan. Tästä on lupa innostua!

Miten?

Tämä käytännönläheinen koulutus on kokonaisuus, joka sisältää kolme lähiopintopäivää. Päivien välillä osallistujat  hyödyntävät oppimaansa käytännössä harjoittelemalla työkalun käyttöä itsenäisesti omilla / asiakkaidensa tiedoilla. Valmistuneita ennusteita / raportteja hyödynnetään lähipäivissä.

Tarvitset kurssille oman tietokoneen.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (3 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

1. LÄHIPÄIVÄ (7.5.2020) (klo 9-15.30)
Tavoite: Osaamisesi syveneminen talouden suunnittelussa, perehtyminen työkalun käyttöön.

Budjetoinnin ja ennustamisen taustalla olevat tekijät
Budjetoinnin rooli liiketoiminnan suunnittelussa
Budjetointimenetelmät
Käytännön harjoituksia työkalulla

 • Johdanto
 • Asiakasympäristön perustaminen ja käyttöönotto
 • Tuloksen budjetointi
 • Skenaariot ja laskentakohteet
 • Investointien - ja rahoitusrakenteen suunnittelu
 • Raportointi ja seuranta

VÄLITEHTÄVÄ
Työkalun käytön itsenäinen harjoittelu oman organisaation / asiakkaan taloushallinnon luvuilla.
Tavoite: Osaat

 • luoda budjetin
 • syöttää aktiivisten tase-erien poistosuunnitelmat
 • syöttää suunnitellun investoinnin sekä rahoituksen lähteet
 • muodostaa sekä tämänhetkistä että tulevaa taloudellista tilaa kuvaavan raportin

2. LÄHIPÄIVÄ (27.5.2020) (klo 9-15.30)
Tavoite: Sinulla on yksi tai useampi raportti/ennuste ja valmiudet esitellä se esimerkiksi johtoryhmälle tai asiakkaallesi. Ymmärrät tekemäsi ennusteen ja osaat vastata tyypillisiin kysymyksiin.

Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta
•    Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus, pääoman käyttö
Vakuuttava esiintyminen
Käytännön harjoituksia työkalulla

 • Havainnollistavan dashboard näkymän luonti ja läpikäynti
 • Toimiala- ja kilpailijavertailu
 • Arvonmääritys

VÄLITEHTÄVÄ
Raportin läpikäynti ja budjetin mahdollinen päivitys oman organisaation / asiakkaan kanssa työkalua hyödyntäen.
Tavoite: Osaat

 • esitellä tekemäsi raportin esimerkiksi johtoryhmälle tai asiakkaallesi
 • kertoa talouden keskeisten tunnuslukujen (kassa, kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus) vuorovaikutussuhteista
 • kertoa kuinka kohdeyrityksen talous kehittyy muihin toimialalla toimiviin samankokoisiin yhtiöihin tai kilpailijayrityksiin verrattuna
 • kertoa kuinka kohdeyrityksen arvo on kehittynyt ja kuinka arvo tulee laaditun budjetin myötä kehittymään yleisten arvonmääritysmallien mukaan
 • vastata tyypillisiin kysymyksiin raportteja koskien

3. LÄHIPÄIVÄ (15.6.2020) (klo 9-13.30)
Tavoite: Palvelun tuotteistaminen

Kokemusten jakaminen ja toinen toisilta oppiminen
Palvelun tuotteistaminen
Numeroilla lisäarvoa asiakkaille

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.