Talouden suunnittelu päätöksenteon perustana

  • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
KLT-ylläpitokoulutus: 
Kyllä
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Taloushallinnon ammattilaiselle, joka haluaa oppia auttamaan organisaatiota sen liiketoiminnan kehityksen ennustamisessa ja arvioinnissa.
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Tämä koulutus sopii sinulle, kun

  • tahdot auttaa omaa tai asiakasyritystäsi muodostamaan käsityksen tämän lähitulevaisuuden taloudellisesta asemasta ja tekemään päätöksiä toimenpiteistä, joilla tähdätään asetettuihin tavoitteisiin.
  • haluat olla asiakkaallesi enemmän kuin lakisääteisten palvelujen tuottaja ja auttaa asiakastasi menestymään.

Tässä koulutuksessa vahvistat tietojasi budjetoinnin ja ennustamisen lainalaisuuksista. Tulevaisuuden arviointi ja ennustaminen ovat avainasemassa yrityksen päätöksenteossa.  Mutta ilman kunnollista työkalua tämä on haasteellista. Koulutuksessa pääpaino onkin ennustetyökalun haltuunotossa.

Nyt saat 2 kk:n ajaksi käyttöösi työkalut sekä budjetointiin että kassa- ja tase-ennusteiden tekemiseen. Työkalulla muutat yrityksen tavoitteet luvuiksi tehokkaasti ja tarkasti. Työkalun avulla sinun on helppo arvioida eri skenaarioiden ja yksittäisten tekijöiden vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Kattavan budjetoinnin ja  säännöllisten ennusteiden avulla autat omaa organisaatiotasi tai asiakastasi ohjaamaan toimintaansa haluttuun suuntaan. Tästä on lupa innostua!

Miten?

Tämä käytännönläheinen koulutus on kokonaisuus, joka sisältää kolme lähiopintopäivää. Päivien välillä osallistujat  hyödyntävät oppimaansa käytännössä harjoittelemalla työkalun käyttöä itsenäisesti omien / asiakkaidensa tiedoilla. Valmistuneita ennusteita / raportteja hyödynnetään lähipäivissä. Ennen kurssin alkua saat sähköpostiisi linkin, käyttäjätunnuksen ja salasanan työkalun käyttämiseksi.

Tarvitset kurssille oman tietokoneen.
 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (3 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

1. LÄHIPÄIVÄ (5.5.2020) (klo 9-15.30)
Tavoite: Osaamisesi syveneminen talouden suunnittelussa, perehtyminen työkalun käyttöön.

- Budjetoinnin ja ennustamisen taustalla olevat tekijät
- Budjetoinnin rooli liiketoiminnan suunnittelussa
- Budjetointimenetelmät
- Käytännön harjoituksia työkalulla
     - Johdanto
     - Yrityksen talouden mallintaminen, tuote- ja nimikerekisterit
     - Skenaario, budjetti ja laskentakohde rakenteen määrittely ja
       perustaminen
     - Kiinteiden kulujen suunnittelu
- Investointien suunnittelu
- Lainojen suunnittelu

VÄLITEHTÄVÄ
Tavoite: Osaat tehdä ennusteen.
Tilisaldodatan ajaminen. Työkalun käytön itsenäinen harjoittelu oman organisaation / asiakkaan taloushallinnon luvuilla.
Ota mukaan seuraavaan lähipäivään työkalulla tuottamasi ennusteet/raportit.

2. LÄHIPÄIVÄ (27.5.2020) (klo 9-15.30)
Tavoite: Sinulla on yksi tai useampi raportti/ennuste ja valmiudet esitellä se esimerkiksi johtoryhmälle tai asiakkaallesi. Ymmärrät tekemäsi ennusteen ja osaat vastata tyypillisiin kysymyksiin.

- Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta
      - kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus, pääoman käyttö
- Ennusteiden viimeistely asiantuntijan avustuksella. Harjoitustyönä laadittujen budjettien/ennusteiden esittäminen – näin avaisin raportit  
- Vakuuttava esiintyminen

VÄLITEHTÄVÄ
Tavoite: Osaat soveltaa työkalua ja käydä raportin sisältöön liittyviä keskusteluja tulkiten asiantuntijana ennusteita.

-  Oman organisaation / asiakasyrityksen budjetin tai ennusteiden laatiminen ja tulkinta hyödyntäen työkalua – Harjoittelu yhdessä oman asiakkaan kanssa.
 

3. LÄHIPÄIVÄ (15.6.2020) (klo 9-15.00)
Tavoite: Palvelun tuotteistaminen

- Kokemusten jakaminen ja toinen toisilta oppiminen
- Palvelun tuotteistaminen
- Numeroilla lisäarvoa asiakkaille
 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu:

Javascript is required to view this map.