IFRS-siirtymäprojektin suunnittelu ja toteutus

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Tilitoimiston johdolle, KLT-kirjanpitäjille, IFRS-siirtymää suunnitteleville
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Koulutus on tarkoitettu IFRS-siirtymää harkitsevien kirjanpitovelvollisten talousjohdolle ja muulle taloushallintohenkilöstölle, taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavien yhteisöjen henkilöstölle sekä muille, joiden työhön IFRS-raportoinnilla on tai saattaa olla merkitystä.

Tarkastelun kohteena on vapaaehtoinen IFRS-siirtyjä. Yhtiön, joka suunnittelee osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai muiden arvopapereiden liikkeeseen laskemista julkiseen kaupankäyntiin, on otettava huomioon IFRS -raportointisääntelyn lisäksi Arvopaperimarkkinalainsäädäntö, Arvopaperipörssin säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet.

Tässä koulutuksessa saat monipuolisen näkökulman IFRS-siirtymän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitaviin asioihin. 

Miten?

Koulutus toteutetaan etäopetuksena. Koulutus on tehokas IFRS-siirtymän tietopaketti. Koulutustilaisuuden jälkeen sinun on kahden viikon ajan mahdollisuus saada kouluttajalta vastauksia mieltäsi askarruttaviin päivän teemaan liittyviin kysymyksiin.

Kouluttajaksi on valittu huippuasiantuntija, jonka yksi vahvimmista erityisosaamisalueista on IFRS-siirtymät. Käytäntöön soveltuvuuden varmistaa kouluttajan pitkä kokemus taloushallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä erityisesti kansainvälisissä yrityksissä.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
09.00 - 16.00 Luennot
Päivä sisältää useita eri pituisia taukoja.
 

Tyypilliset tilanteet, joissa harkitaan IFRS -siirtymää

  • Siirtymäprojektin suunnittelussa huomioitavia asioita
  • Esiselvityksen merkitys ja tyypillisen esiselvitysraportin sisältö
  • Siirtymäprojektin edellyttämät päätökset
  • Siirtymäprojektin vaiheet
  • Siirtymäprojektin riskit
  • Siirtymäprojektissa tuotettavat laskelmat, esimerkkejä
  • Edellytykset tuottaa vuosittain IFRS-tilinpäätöksiä siirtymäprojektin jälkeen

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.