Arvopaperit ja rahastot – sijoittamisen, kirjanpidon ja verotuksen näkökulma

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilitoimiston johtajalle sekä taloushallinnon ammattilaiselle
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Koulutus sopii sinulle, kun haluat vahvistaa osaamistasi arvopaperien kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutus sopii myös tilitoimiston johtajalle ja taloushallinnon ammattilaiselle, jonka asiakkaalla on sijoitettavaa varallisuutta.

Tilitoimiston asiakkailla on usein liian vähän aikaa ja osaamista suunnitella omia säästämis- ja sijoitusasioitaan. Tällöin kirjanpitäjä on luonteva ja ammattitaitoinen luottohenkilö auttamaan asiakasta sijoitusasioissa eteenpäin ja toimimaan asiantuntijana asiakkaan ja sijoitusneuvojan välillä.

Kirjanpitäjän on myös osattava taseen omaisuuseriin kuuluvien osakkeiden oikea käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa, kuten käyttöomaisuusosakkeiden erityissääntely verotuksessa ja tulolähdejaon poistumisen tuomat uudet verokysymykset osakkeiden myyntivoittoverotukseen.

Koulutuspäivän aikana

 • kuulet, kuinka asiakkaan varallisuus turvataan ja saadaan tuottamaan paremmin
 • opit sijoittamisen perusteita
 • vahvistat osaamistasi arvopapereiden kirjanpidon ja verotuksen kysymyksistä

Miten?

Etänä toteutettavaan kolutuspäivään on varattu aikaa keskusteluille ja kysymyksille.

Kouluttajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
09.00 - 16.00 Luennot
08.45 - 09.00 Ilmoittautuminen ja yhteyden testaus
12.00 - 13.00 Lounastauko
14.15 - 14.30 Kahvitauko
 
09.00 – 12.00 Varainhoito ja sijoittaminen
 
Tunnista asiakkaan tilanne
 • Tilanteita, jolloin sijoittaminen tulee  ajankohtaiseksi
 • Nykytilanteen kartoitus
 • Sijoitustoiminnan suunnittelu ja toteutus
 Petri Pohjanoksa
 
Sijoittamisen ABC
 • Erilaiset sijoituskohteet ja kuinka niihin voi sijoittaa
 • Vastuullinen sijoittaminen
 • Sijoitusstrategiat tutuksi
Kari-Heikki Koskinen
 
13.00 – 16.00 Verotus ja kirjanpito
 
Arvopaperit kirjanpidossa ja verotuksessa
 • Oikea tase-erä ja omaisuuslaji
 • Arvostaminen tilinpäätöksessä ja verotuksessa
 • Myynnit ja hankintamenon vähentäminen (mm. käyttöomaisuusosakkeiden erityissääntely)
 • Tulolähdejaon poistumisen tuomat muutokset vuoden 2020 verotuksesta lähtien
Karri Nieminen

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.