Taloushallinnon prosessien kuvaaminen

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Käytännönläheinen koulutus talouden prosessien mallintamisesta
10/10
Kurssiarvio: 
10

Prosessien kuvaaminen auttaa hahmottamaan ja jäsentämään kokonaisuuksia sekä selkiyttää eri toimijoiden vastuita. Prosessikuvia voidaan hyödyntää taloushallinnon kehityksen tukena. Hyvin tehdyt prosessikuvaukset eivät jää vain kertaluontoiseksi urakaksi, vaan ne toimivat jatkuvina apuvälineinä yhteisten toimintatapojen viestinnässä sekä erilaisten kehityshankkeiden perustana.

Tässä koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kokemuksia ja esimerkkejä talouden prosessiarkkitehtuurin ja prosessien mallintamisesta ja tuo esille, millaisia hyötyjä näiden kuvaamisella voidaan saavuttaa. 
 
Koulutus sisältää harjoituksia, joissa voit soveltaa koulutusta ja harjoitella prosessien mallintamista. Ennen koulutusta olisikin hyvä miettiä, minkä prosessin haluaisi koulutuksen aikana mallintaa. 
 
Koulutuksen käytyäsi sinulla on tarvittavat työkalut oman organisaationne talouden prosessien mallintamiseen sekä ymmärrystä prosessiarkkitehtuurin sekä prosessien kuvaamisen merkityksestä osana taloushallinnon kehitystyötä. Koulutus soveltuu taloushallinnon tehtävissä toimivalle joka haluaa kehittää osaamistaan prosessien kuvaamisessa. Aikaisempaa osaamista prosessien kuvaamisesta tai kehittämisestä ei tarvita, vaan näitä taitoja opetellaan tässä koulutuksessa!
 
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Kirjanpitäjille, KLT-asiantuntijalle, taloushallinnon ammattilaiselle, taloushallinnon konsulteille
Kurssin ohjelma: 

08.50 – 09.00 Yhteyksien testaus
09.00 – 16.00 Luennot

Prosessikuvaukset taloushallinnon kehityksen tukena
 • Taloushallinnon kehityksen yleiset lähtökohdat
 • Taloushallinnon kehitystrendejä
 • Prosessien kehittäminen
Prosessiarkkitehtuurin mallintaminen
 • Prosessirakenteen suunnittelu
 • Prosessimallintamisen taso
 • Harjoitus
Prosessien mallintamisessa käytettävät työkalut ja mallintamisen perusteet
 • Käytettävät työkalut ja esimerkkejä
 • Prosessidokumentaation rakenne
 • Prosessisymbolit
 • Harjoitus
Prosessikuvien linkittäminen osaksi taloushallinnon dokumentaatiota ja sisäistä valvontaa
 • Taloushallinnon dokumentaatio
 • Sisäinen valvonta ja kontrollit
 • Harjoitus

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.