Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Tilitoimistoille ja muille rahanpesulain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta. Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.

 • Kuulet, mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi ja keitä ovat tosiasialliset edunsaajat
 • Opit tunnistamaan ja hallitsemaan toimialasi ja asiakkaittesi riskejä.
 • Kuulet, mitä laki tarkoittaa tilitoimiston näkökulmasta ja miten velvoitetta on ryhdytty toteuttamaan eräässä tilitoimistossa.
 • Jokaisella ilmoitusvelvollisella tulee olla kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Tällä kurssilla saat käyttöösi Taloushallintoliiton luonnosteleman vähimmäisvaatimukset täyttävän riskiarviodokumenttimallin.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin kesto on noin puolitoista tuntia. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Kouluttajina toimivat riskien arviointiin ja turvallisuusuhkien ennakointiin erikoistunut dosentti Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta, jäsenneuvonnan rahanpesukysymyksiä selvittävä Janne Fredman Taloushallintoliitosta sekä Aallon Jyväskylä Oy:stä Kati Arkilahti, joka on toteuttanut tilitoimistossa prosessin rahanpesun estämiseksi ja erityisesti riskiperusteisuuteen perehtynyt Jukka Kojola Clento Oy.stä.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,25 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

RAHANPESULAKI

 • Mitä on rahanpesu?
  • Millaisiin rikoksiin liittyy rahanpesua?
  • Minkälaisia rahanpesukeinoja on?
 • Rahanpesun estäminen
  • Mitä epäilyttävän liiketoimen ilmoitus tarkoittaa?
  • Paljastuuko ilmoittaja?
  • Miten ilmoitus tehdään?
 • Asiakkaan tunteminen
  • Mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi?
  • Mitä asiakkaalla on oikeus tietää?
  • Keitä ovat tosiasialliset edunsaajat?
 • Riskien arviointi
  • Riskiarvion laatiminen ja dokumentointi
  • Mitkä ovat riski-indikaattoreita?
 • Riskien hallinta
  • Milloin asiakas pitää tuntea erityisen huolellisesti?
  • Milloin on syytä katkaista asiakassuhde?
  • Milloin ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on perusteltua tehdä?
 • Terrorismin rahoittamisen estäminen
  • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Pirjo Jukarainen, dosentti, Poliisiammattikorkeakoulu
 

RAHANPESULAKI JA TILITOIMISTO

 • Mitä toimia rahanpesulaki edellyttää tilitoimistolta

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

 • Rahanpesun estämisen toteutus tilitoimistossa

Kati Arkilahti, henkilöstöpäällikkö, Aallon Jyväskylä Oy

 • Riskiperusteisuus ja asiakkaiden luokittelu

Jukka Kojola, myyntijohtaja, Clento Oy

Ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.