Rahanpesulaki ja tilitoimiston uudet velvoitteet

KLT-ylläpitokoulutus: 
Kyllä
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilitoimistoille ja muille rahanpesulain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

 • Tällä kurssilla saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta. Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.
 • Kuulet, mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi ja keitä ovat tosiasialliset edunsaajat
 • Opit tunnistamaan ja hallitsemaan toimialasi ja asiakkaittesi riskejä.
 • Jokaisella ilmoitusvelvollisella tulee olla kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Tällä kurssilla saat käyttöösi Taloushallintoliiton luonnosteleman vähimmäisvaatimukset täyttävän riskiarviodokumenttimallin.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin kesto on noin puolitoista tuntia. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi pääset testaamaan tehtävillä.

Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisestasi, pääsääntöisesti perjantaina. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä. Verkkokurssin kirjautumisosoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto

Kouluttajina toimivat riskien arviointiin ja turvallisuusuhkien ennakointiin erikoistunut dosentti Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta sekä Taloushallintoliiton jäsenpalvelujohtaja Ari Lahdenkauppi.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,2 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

RAHANPESULAKI - YLEISTÄ

 • Mitä on rahanpesu?
  • Millaisiin rikoksiin liittyy rahanpesua?
  • Minkälaisia rahanpesukeinoja on?
 • Rahanpesun estäminen
  • Mitä epäilyttävän liiketoimen ilmoitus tarkoittaa?
  • Paljastuuko ilmoittaja?
  • Miten ilmoitus tehdään?
 • Asiakkaan tunteminen
  • Mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi?
  • Mitä asiakkaalla on oikeus tietää?
  • Keitä ovat tosiasialliset edunsaajat?
 • Riskien arviointi
  • Riskiarvion laatiminen ja dokumentointi
  • Mitkä ovat riski-indikaattoreita?
 • Riskien hallinta
  • Milloin asiakas pitää tuntea erityisen huolellisesti?
  • Milloin on syytä katkaista asiakassuhde?
  • Milloin ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on perusteltua tehdä?
 • Terrorismin rahoittamisen estäminen
  • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Pirjo Jukarainen, dosentti, Poliisiammattikorkeakoulu
 

KÄYTÄNNÖN TOIMIA TILITOIMISTOSSA

 • Riskiarvio
 • Muut käytännön toimet

Ari Lahdenkauppi, KLT, jäsenpalvelujohtaja, Suomen Taloushallintoliitto ry

 

ilmoittaudu:
 

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.