Työaika - lainsäädäntö, laskenta ja soveltaminen

0/10
Kurssiarvio: 
0
Vaativuustaso: 2 Ammattilaistaso
10.04.2019
Taloushallintoliiton toimisto
Salomonkatu 17 A 11.krs
Helsinki
PHT-asiantuntijalle, palkka- ja henkilöstöhallinnon parissa työskentelevälle.

Miksi?

Työaikaa sääntelevät työaikalaki ja työehtosopimukset. Työaikasäännökset voivat vaihdella hyvinkin paljon työsuhdetyypin mukaan ja virheellinen soveltaminen voi olla työnantajalle ikävä yllätys, jos pidemmän ajan jälkeen käy ilmi, että kaikista tehdyistä työtunneista ei ole suoritettu palkkaa.

Kurssilla käydään läpi eri säännöllisen työajan muodot, säännöllisen työajan ylittämiset ja niistä suoritettavat korvaukset, työnantajan velvollisuudet pitää kirjaa työajoista, sekä työnantajaan kohdistuvat seuraamukset.  Kurssilla nostetaan esille tärkeät oikeustapaukset ja käsitellään tärkeimpiä muutoksia ehdotetussa uudessa työaikalaissa.

Miten?

Koko päivän koulutus, johon voit osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.

Koulutus sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).

Kouluttajat: 
Anna-Karin Mickwitz
OTM, varatuomari ja lupalakimies
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Torstai, maaliskuu 28, 2019
Hinta (ei jäsen): 
585 € + alv
Jäsenhinta: 
425 € + alv
KLT-hinta: 
515 € + alv
Erikoisehdot: 
PHT-etuhinta 515€
Kurssin ohjelma: 
9.00 - 16.00 Luennot
8.30 - 9.00 Imoittautuminen ja aamukahvi
12.00 - 12.45 lounas
14.00 - 14.20 kahvi
 
 • Soveltamisala ja poikkeukset siitä
 • Työajaksi luettava aika
 • Säännöllinen työaika (pääsääntö liukumat, jaksotyö, lyhennetty työaika jne) lain mukaan (huom TES)
 • TES tai talokohtainen sopiminen
 • Säännöllisen työajan ylittäminen
 • Lisätyö ja ylityö
 • Aloittamis- ja lopettamistyöt
 • Hätätyö
 • Yö- ja vuorotyö
 • Lepoajat ja sunnuntaityö
 • Työaika-asiakirjat (työvuoroluettelot, työaikakirjanpito
 • Säännösten pakottavuus, poikkeaminen (työsopimus, TES)
 • Valvonta, rangaistussäännökset, kanneaika
 • Uusi työaikalaki

Ilmoittautuminen

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.