Palkkahallintopäivä -livelähetys

PHT-ylläpitokoulutus: 
PHT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
PHT:lle sekä muille palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Viidellä paikkakunnalla järjestettävä käytännönläheinen seminaari palkka- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisilla teemoilla. Palkkahallintopäivä on alan asiantuntijoiden oma "Tilitoimistopäivä".Tässä koulutuksessa otat haltuusi ajankohtaiset tiedot henkilöstö- ja palkkahallinnon muutoksista.

Miten?

Kouluttajat ovat pitkän linjan konkareita aloillaan. Kiitosta he ovat saaneet erityisesti käytännönläheisyydestä ja keskusteluista koulutustilaisuuksissa.

Kurssi sopii PHT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
KLT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus KLT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

8.30 – 9.00  Etäyhteyden avaus ja testaus

9.00–10.15  Ajankohtaista

Eija Männistö, Henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

10.15 – 10.30 tauko

10.30 – 11.30 Sairauspoissaolot palkkahallinnossa  

 • Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan
  • Diagnoosin merkitys

  • Itse aiheutettu sairaus tai tapaturma – oikeuskäytäntöjä (humalatila yms.)

  • Palkanmaksuvelvollisuus poissaolon aikana (palkallinen/palkaton - esim. vuosiloma, lomautus - aikaprioriteetti)

  • Mitä työntekijä voi tehdä sairausloman aikana, mikä on kiellettyä

  • Työnantajan velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta myös terveydellisisiltä vaaroilta suojelemiseksi - mitä tarkoittaa käytännössä

 • Mitä työnantaja voi tehdä, jos epäilee sairausloman perustetta
  • Yhteistyö työterveydenhuollon kanssa
 • Rajanveto kielletty/sallittu irtisanominen sairauden perusteella
  • Onko työnantajalla velvollisuus selvittää mahdollisuudet uudelleensijoituksesta tai sopeuttaa työtehtäviä 
  • Miten on toimittava, jos irtisanominen tapahtuu sairauden takia
 • Miten työntekijän terveystietoja on käsiteltävä
  • Kuka saa käsitellä, miten tiedot on säilytettävä
  • Salassapito ja tietosuoja

Antti Rajamäki, OTK, asianajaja, Dottir Asianajotoimisto

11.30 – 12.00  Lounas

12.00 – 13.00  Lomautus ja tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanominen käytännössä 

 • Työsopimuslain ja Yhteistoimintalain perusteella
 • Lomautuksen ja irtisanomisen perusteet ja käytännön prosessi
  • Uudelleensijoitus ja koulutus toisiin tehtäviin?
 • Lomautuksen päättymisessä tehtävät toimenpiteet
  • Kokoaikaisen lomautuksen muuttaminen osa-aikaiseksi lomautukseks
  • Työntarjoamisvelvollisuus, jos muun kuin oman työn lomautus päättyy
  • Alihankkijoiden käyttäminen lomautettujen työtehtäviin
  • Työntekijän kieltäytyessä palaamasta töihin (koronatilanteessa pelko riskiryhmäläisellä - vrt normaalitilanteessa ei huvita palata töihin)
 • Irtisanominen käytännössä
  • Takaisinottovelvollisuus
Antti Rajamäki, OTK, asianajaja, Dottir Asianajotoimisto
 
 
13.00 – 13.30   Ajankohtaista työlainsäädännöstä  
 • Tietoiskut muutoksista  - muun muassa
  • Kilpailukieltosopimuksiin velvollisuus maksaa korvauksia (1.1.2021)
  • Lähetettyjen työntekijöiden työehtoihin muutoksia (30.7.2020) 
  • Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotus (1.7.2020)
  • Työpanososinko sosiaalivakuutusten alaiseksi (1.1.2021)
  • Työsuhdeoptioiden käyttöajankohtaan muutoksia (1.1.2021)

Antti Rajamäki, OTK, asianajaja, Dottir Asianajotoimisto
 

13.30 – 13.45  Kahvi


13.45 – 15.15 Yritysvastuu palkkahallinnon tehtävissä  
 • Mitä yritysvastuu on ja miksi se on yrityksille tärkeää?
 • Mitä on tilitoimiston vastuullinen toiminta?
 • Miten palkkahallinnon asiantuntija voi edistää asiakkaan vastuullista toimintaa?

Anne Vanhala, Bonfide Oy

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.