Palkanlaskenta käytännössä – keskeiset osa-alueet

Vaativuustaso: Perustaso
Koulutustapa: 
Aloittavalle palkanlaskijalle, palkanlaskennan käytäntöjä kertaavalle
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Koulutuksessa käydään läpi palkanlaskennan työtehtävien tärkeimmät ja keskeisimmät sisällöt. Koulutus on tarkoitettu tietopaketiksi aloittaville palkanlaskijoille sekä jo kokeneemmille työntekijöille, jotka haluavat kerrata määräyksiä ja ohjeistuksia liittyen esimerkiksi työsuhteeseen, palkkaan, luontoisetuihin, poissaoloihin ja vuosilomiin.

Koulutuksen käytyäsi hallitset palkanlaskennan perusteet hyvin. Saat kokonaiskuvan laeista ja määräyksistä, joita palkanlaskennassa on käytännössä sovellettava.

MIten?

 • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Koulutuksen videoiden läpikäyntiin kannattaa varata noin 10 tuntia.
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin.
 • Koulutus koostuu kahdeksasta osiosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Näin voit helposti jaksottaa kuuntelusi lyhyempiin osiin. Videoita on yhteensä 19 kpl ja niiden pituus vaihtelee 15 minuutista 45 minuuttiin.
 • Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.
 • Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

 

Kurssin ohjelma: 
Työsuhde
 • Työsuhde ja sen ehdot
 • Työsuhteen päättyminen
 • Työkorvaus
Palkkaus
 • Palkka
 • Palkka – luontoisedut
 • Verovapaat henkilökuntaedut
Palkasta tehtävät vähennykset
 
Palkan sivukulut ja yrittäjän vakuutukset
 • Työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut
 • Työnantajan vapaaehtoiset vakuutukset
 • Yrittäjän eläkevakuutus YEL ja sosiaaliturva
Poissaolot palkanlaskennassa
 • Sairauspoissaolot
 • Vanhempainvapaat
 • Lomautus
 • Työnantajan hakemat korvaukset Kelalta

Vuosiloma

 • Vuosiloman ansaitseminen
 • Vuosiloman ajankohdat
 • Vuosilomapalkan laskeminen

Työaika

 • Työaikalain säännöksiä
 • Lisä- ja ylityö, työaikapankki ja työaika-asiakirjat

Matkakustannusten korvaukset

 

Koulutus on julkaistu päivitettynä huhtikuussa 2020.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen