Aloittavan palkanlaskijan valmennus

Vaativuustaso: Perustaso
Koulutustapa: 
Aloittavalle palkanlaskijalle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Koulutuksen käytyäsi hallitset palkanlaskennan perusteet hyvin. Saat kokonaiskuvan laeista ja määräyksistä, joita palkanlaskennassa on käytännössä sovellettava.

Koulutus sopii sinulle, joka olet siirtymässä palkanlaskennan tehtäviin tai jos sinulla  on kokemusta alalta enintään vuosi.

Miten?

Koulutus on neljänä perjantaina klo 9.00 - 14.00 ja se pidetään etäyhteydellä Teamsin kautta. Koulutuspäivät: 18.3, 25.3., 1.4., 8.4.

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi palkanlaskennan perustilanteita. Ohjelma sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Kurssin ohjelma: 

Työsuhde ja sen ehdot

 • Työsopimus
 • Koeaika
 • Määräaikaisuus
 • Palkkaa vai työkorvausta
 • Työsuhteen päättymistavat
 • Irtisanomisajan palkka
 • Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • Sopimukset työsuhteen päättyessä
 • Työehtosopimusten eroja verrattuna lakien säännöksiin

Palkan perusteet

 • Palkkaustavat
 • Palkanmaksukausi ja –aika
 • Palkan määräytymisen perusteet
 • Palkan lisät
 • Luontoisedut

Työaika

 • Työaikamuodot
 • Työajaksi luettava aika
 • Työaikakirjanpito

Palkasta pidätettävät erät

 • Ennakonpidätys
 • Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu
 • Ulosotto
 • Ay-jäsenmaksu

Poissaolot palkanlaskennassa

 • Sairauspoissaolot
 • Perhevapaat
 • Lomautus
 • Muut poissaolot

Vuosiloma

 • Loman ansainta, antaminen ja vuosilomapalkan laskeminen
 • Vuosilomakirjanpito

Matkakustannusten korvaukset

 • Verottomat kulukorvaukset
 • Matkalaskun vaatimukset

Palkan sivukulut

 • Työntekijän eläkevakuutus
 • Työttömyysvakuutus
 • Tapaturmavakuutus
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Palkanlaskennan ilmoitukset ja tilitykset

 • Tulorekisteri-ilmoittamisen perusteet
 • Jäsenmaksutilitykset ja -ilmoitukset

Palkkahallinnon puitteet

 • Hyvä palkkahallintotapa
 • Taloushallintoliiton toimialastandardi
 • Toimeksiantosopimuksen sisältö palkkahallintopalvelun osalta
 • Palkanlaskennan tietojen luottamuksellisuus

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.